Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykolog/psykologspesialist

Ved Agder barne- og familiesenter er det ledig stilling som psykologspesialist/psykolog i fast 30 - 60% stilling.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Agder barne- og familesenter, avdeling Nygårdsveien i Arendal utreder, på oppdrag fra barneverntjenesten, foreldres omsorg for små barn. Arbeidet urføres i tverrfaglige, spesialiserte team og det legges stor vekt på fagutvikling og kollegiale drøftinger. Avdelingen prioriterer spesialisert fagutvikling høyt.

Avdelingen samarbeider med tilsvarende avdelinger i Bufetat region sør og har felles veiledning med nasjonal og internasjonal anerkjent spesialist på feltet.

Arbeid med familier utføres i vesentlig grad på senteret i Arendal, men det er også muligheter for å utføre endel av arbeidet i Kristiansand.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har startet et arbeid for å utvikle en felles nasjonal standard for arbeidet i familie- og barnesentrene, med fokus på krav til utdanning og kompetanse, verktøy og metoder.


Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog.
 • Ønskelig med erfaring fra sakkyndig arbeid, klinisk arbeid med voksnes psykiske helse og/eller erfaring innen spes- og småbarns psykiske helse.
 • For fremmedspråklige søkere må Bergenstesten være bestått både muntlig og skriftlig,
 • Det kreves sertifikat for personbil.

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en psykologspesialist/psykolog som er fleksibel, har gode samarbeidsevner, er systematisk og analytisk og som liker å jobbe i tverrfaglige team.
 • Gode relasjonsevner og kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Veiledning med psykologspesialist
 • Gode vilkår for kompetansevedlikehold og utvikling
 • Et godt fagmiljø og en god arbeidsplass
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som psykologspesialist i kode 1304 i lønnstrinn 63-80, p.t. kr 555 100 - 802 600,- pr. år, eller som psykolog i kode 0794 i lønnstrinn 55-70, p.t. kr 480 600 - 631 700,- pr. år. Lønn/stillingskode fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til Agder barne- og familiesenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen

 • Enhetsleder Bjørg M. Besteland, tlf 466 18 441
 • Avdelingsleder Tone Holte, tlf 466 17 861

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal legges ved elektronsik, eller tas med ved et evt. intervju.