Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  01.04.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1464603
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Spørsmål rettes til

 • Else Pettersen Elvestad
 • Telefon: 77 58 82 14
 • Bernt Eirik Sandtrøen
 • Telefon: 469 53 365

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykolog, 100% fast, id 423

PSYKOLOG, id 423

Nordreisa kommune har ledig 100% fast stilling som psykolog.

Stillingen er organisatorisk plassert under sektor for oppvekst og kultur, virksomhet forebyggende tjenester. Stillingen skal være et lavterskeltilbud med utstrakt samarbeid med øvrige kommunale tjenester.


Arbeidsoppgaver

Videreutvikle kommunens tjenester med vekt på lavterskeltilbud. Herunder arbeide spesielt mot barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller overgrep, vold- og traumefeltet.

Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen rus og psykisk helse.

Legge til rette for gruppebaserte tiltak.

Veiledning av andre yrkesgrupper i ulike avdelinger, delta i drøftingssamtaler samt bidra i kompetansehevingstiltak.

Noe klinisk virksomhet med kartlegging, samtaler og behandlinger.

Delta i tverrfaglige samarbeidsfora.

Systemutvikling

Kvalifikasjoner

 • offentlig godkjent/autorisasjon som psykolog

 • ønskelig med erfaring med psykososialt arbeid med barn og unge og deres familier, samt arbeid med voksne

 • ønskelig med erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid

 • ønskelig med erfaring med veiledning

 • ønskelig med kjennskap til utfordringer med arbeidet innen rus/psykisk helse

 • forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid

 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Nordreisa kommune søker en utadvendt, initiativrik og løsningsorientert person som trives med ansvar og utfordringer

 • gode samarbeidsevner

 • evne til å arbeide både selvstendig og i team

 • strukturert og fleksibel

Vi tilbyr

 • et godt, aktivt og tverrfaglig fagmiljø basert på samarbeid

 • utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i en nyopprettet stilling, hvor mulighet til å påvirke innhold i stillingen er stor

 • tverrfaglig samarbeid med kommunale, statlige og øvrige institusjoner

 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

 • flyttegodtgjøring i henhold til reglement

 • konkurransedyktig lønn

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, sehttp://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

Annet

 • politiattest av ny dato må framlegges ved ansettelse

 • bør ha sertifikat for bil

 • det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens bestemmelser

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vektlegges

Søknadsfrist 1. april 2019. Søkere bes oppgi id.nr og ref.

Nærmere opplysninger om stillingen får en ved å henvende seg til virksomhetsleder for forebyggende tjenester, Else Elvestad, tlf. 77 58 82 14, eller til sektorleder Bernt E. Sandtrøen tlf. 7758 8006/ 469 53365.

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingenelektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.