Detaljer

 • Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  01.09.2019
 • Sted:
  BURFJORD
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk, eller annet skandinavisk språk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  BURFJORD
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1985097
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykolog i kommunehelsetjenesten

Vi søker psykolog til nyopprettet 50% stilling i helse- og omsorgstjenesten.

Psykologen skal bidra til å styrke tjenestetilbudet innen psykisk helse, rus, og vold- og traumefeltet. Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid; tidlig oppdagelse og intervensjon
 • System- og samfunnsrettet arbeid
 • Veiledning/faglig støtte til ansatte ved aktuelle enheter
 • Lavterskeltilbud og tverrfaglige team; og avhengig av kompetanse, også utredning, diagnostisering og oppfølging

Du vil jobbe på både individ- og systemnivå, og har store muligheter til å forme sin egen arbeidsdag. Muligheter for faglig nettverk med psykolog(er) i nabokommune(r).

Stillingen tenkes organisatorisk tilknyttet enhet for psykisk helse og rus, men du vil samarbeide tett med andre enheter, blant annet helsestasjon/skolehelsetjenesten. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjenning/norsk autorisasjon som psykolog 

Det er ønskelig at du har

 • Kunnskap om/erfaring med tidlig intervensjon og forebyggende/helsefremmende arbeid; samt tverrfaglig samhandling
 • Erfaring fra fagfeltene rus og psykisk helse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Søker må ha førerkort kl. B og bør helst disponere egen bil.

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlige egenskaper og vil gjerne at den som ansettes har:

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til faglig refleksjon
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Interesse for motivasjons- og endringsarbeid
 • Gode samarbeidsevner og evne til å understøtte og dra nytte av tverrfaglig teamarbeid, samt
 • Er engasjert og løsningsorientert og bidrar til faglig utvikling av tjenestetilbudet

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i nettverkssamlinger og aktiviteter i regi av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) samt i fagnettverk i Nord-Troms.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Godt samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver og muligheter for faglig utvikling
 • Lønn iht. tariff etter utdanning og ansiennitet; Pensjonsordning i KLP
 • Flytteutgifter dekkes med 50 % etter gjeldende regler
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt
 • Kvænangen kommune har fantastiske muligheter for friluftsliv - jakt, fiske, ski og snøscooter

Annet:

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til helse- og omsorgsleder Unni Edvardsen, tlf. 404 50114, epost: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no, eller leder for enhet rus og psykisk helse, Oddrun Johansen, tlf. 404 05608.

Søknad sendes elektronisk via nettstedet karriere.no innen 01.09.19.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.