Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog / Høgskoleutdannet tilknyttet Kriminalomsorgen

Offentlig forvaltning

Vil du være med å forme en nyopprettet stilling i samarbeid med Kriminalomsorgen?

Helseforetaket skal etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB for innsatte i samarbeid mellom kommunene Hamar og Stange, Sykehuset Innlandet, ved DPS Elverum-Hamar og Kriminalomsorgen. 

DPS Elverum - Hamar ved Sykehuset Innlandet skal derfor utvide, videreutvikle og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Hamar og Ilseng. Dette ved å sikre stedlige tjenester innenfor begge fagområder i fengslene.
Det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte i fengslene.

DPS Elverum – Hamar har nå et behov for å tilsette psykolog/høgskole utdannet med kompetanse innen psykisk helsevern for voksne og/eller TSB som skal arbeide inn mot fengslene. Det er en forutsetning at man har relevant poliklinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

De som tilsettes bør ha interesse for fagfeltet og et ønske om å bidra i utviklingen av et solid spesialisthelsetjenestetilbud til de innsatte. Stillingene vil kreve tett samarbeid med kriminalomsorgen og den kommunale fengselshelsetjenesten.

Arbeidsted vil være plassert i vårt DPS i enten TSB poliklinikken og/eller Psykosepoliklinikken, hvor ambulant virksomhet rettet mot fengslene vil være en del av arbeidsoppgavene.

Psykosepoliklinikken og TSB poliklinikk ligger henholdsvis på Sanderud og Hamar.

Vi har ledig 2 x 50%. Eventuelt kan 1 x 100% stilling vurderes for rett søker ut i fra kompetansekrav, erfaring og egnethet. 

Psykologspesialist oppfordres også til å søke. 

Oppstart etter avtale. 

 

Ved spørsmål om stillingen er det bare å ta kontakt!

 


Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Relevant høgskoleutdannelse m/videreutdanning innen rus/psykisk helse.
 • Relevant poliklinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med kartlegging og utredning.
 • Erfaring med grupper og veiledningskompetanse er en fordel
 • Søkeren må ha beherske norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • Søkeren må inneha førerkort

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Teamorientert innstilling
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Gode samarbeid og kommunikasjonsevner
 • Selvstendighet og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • Veiledning/kurs/seminar.
 • Samarbeid med DPS Gjøvik
 • Nettverk med andre i tilsvarende stillinger.
 • Muligheter for å forme en nyetablert stilling.
 • Varierte og spennende utfordringer i et kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Arbeid i en organisasjon i utvikling.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomst og reglement.

Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.