Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik er delt opp i 3 selvstendige enheter. TSB - teamet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er organisert i poliklinikk 1 sammen med LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og FACT-team.

TSB består av overlege (psykiater) psykologspesialist, psykolog og bachelor m/videreutdanning. Teamet tilbyr behandling til mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller psykisk lidelse. Vi samarbeider innad i teamet med faglige drøftinger. I tillegg samarbeider vi tett med de andre teamene i poliklinikk 1. Vi kan dermed tilby en faglig variert og spennende arbeidshverdag sammen med gode kolleger.


Kvalifikasjoner:

Vi søker person med utdanning som psykolog / psykologspesialist med autorisasjon i Norge 

Personlige egenskaper:

Du må ha interesse eller nysgjerrighet for å arbeide med pasienter som har en rusmiddelavhengighet og gjerne ha erfaring fra feltet. Du må beherske skriftlig og muntlig norsk. Du må ha gode samarbeidsevner og like arbeid på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr arbeid i en avdeling som er opptatt av faglig kvalitet og fagutvikling. Du vil få mulighet til å delta i interne og eksterne kurs, få veiledning, samt arbeide sammen med ansatte som har mye erfaring fra feltet. Vi scorer høyt på godt arbeidsmiljø, samarbeid og arbeidsglede i medarbeiderundersøkelser og tilbyr et trivelig fellesskap.

 

  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
  • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
     
     
    Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.