Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av å gi gode og helhetlige tjenester ut fra pasientenes behov, og gi helsetjenester av god kvalitet? 

Da håper vi at du søker!


Vi søker etter en faglig engasjert psykolog som trives i et aktivt og tverrfaglig miljø. Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktspsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne for bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger.

Avdelingen har følgende seksjoner: Døgnseksjon, Psykose- og rusbehandlingsseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon. Søndre Oslo DPS har flere spesialfunksjoner som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, medikamentfri døgnbehandling og fordypningsområde i transkulturell psykiatri. Vi deltar også i flere forskningsprosjekter og samarbeider blant annet med Universitetet i Oslo.

Avdelingen er samlokalisert med Ruspoliklinikken Mortensrud og Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon for samme område av byen. Vi holder til i nye, moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. 
Døgnseksjonen består av tre enheter med totalt 30 senger. Vi samarbeider tett for å løse felles oppgaver mellom enheter, seksjoner og avdelinger og det legges derfor vekt på gode samarbeidsevner og fleksibilitet. Organisatorisk vil stillingen være organisert under enhetsleder. Behandlerteamet vil i tillegg til utlyst stilling bestå av inntil 3 overleger, 3 psykologspesialister, 2 psykologer, 1 LIS,1 musikkterapeut og 1 idrettspedagog. Seksjonen har 4 senger for legemiddelfritt behandlingstilbud for hele sykehusets opptaksområde. Vi har de senere årene satset på opplæring i kognitiv miljøterapi til alle ansatte, og flere spesialister har videreutdanning i kognitiv terapi. Vi er opptatt av å ha en aktiv og individuelt tilpasset behandling. 

Stillingen er et halvt års vikariat med mulighet for forlengelse.

Vi ønsker å være en moderne døgnenhet og behandlernes rolle i utviklingsarbeidet er viktig. Vi arbeider i team og utvikler individuelle planer i samarbeid med pasientene, deres nettverk og førstelinjetjenesten. Les mer om avdelingen på vår hjemmeside Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Forberedelse og inntak av nye pasienter i samarbeid med resten av seksjonsledelsen
 • Veiledning til kolleger
 • Delta i kvalitetsarbeid og fagutvikling i seksjonen
 • Vi ønsker å være en moderne døgnenhet og legger derfor stor vekt på nytenkning, på fag- og kompetanseutvikling. Kognitiv terapi / miljøterapi vil være en hovedtilnærming i pasientbehandlingen.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Interesse for kognitiv terapi og miljøterapi
 • Behersker godt norsk skriftlig og muntlig
 • Gode dokumentasjonsferdigheter, fordel med erfaring i bruk av DIPS
 • Lojal til organisasjonen og bidra til konstruktive endringsprosesser både i avdelingen, seksjonen og i egen enhet
 • Fordel med erfaring fra DPS
 • Fordel med kjennskap til det primære opptaksområdet

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du er/har:

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • IA-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønn iht foretakets overenskomster