Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

DPS Strømme er en egen avdeling i Sørlandet sykehus HF, Klinikk for psykiskhelse og avhengighetsbehandling.

Ambulant akutteam er en enhet under DPS Strømme. Vårt tverrfaglige team består av overlege, psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre faggrupper.

Vi har nå ledig 100% st. vikariat som psykolog av ca. ett års varighet, med tiltredelse snarest.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle godkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etniskbakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Målgruppen er mennesker i akutte psykiske kriser, og hovedoppgavene vil være ø-hjelpsvurderinger, diagnostisk kartlegging/utredning og korttidsbehandling. 
 • Vurdere eventuelle videre behandlingsbehov og hjelpe videre til rett instans.
 • Teamet bistår med råd og veiledning ovenfor samarbeidspartnere og disponerer bil for ambulerende virksomhet.
 • Teamets åpningstid er 08.00 - 22:00 syv dager i uken, slik at stillingen innebærer turnus/ vaktarbeid.
 • Arbeidsoppgavene vil være i mest mulig tråd med nasjonale anbefalinger for ambulant akuttpsykiatriskt team.
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdeling.
 • Du må tåle en uforutsigbar arbeidsdag med variasjoner og utfordringer. 

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra ambulant akutteam.
 • Kompetanse og erfaring i suicidalvurdering er ønskelig.
 • Det er en fordel med kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere.
 • Det er positivt om du har erfaring fra andre deler av psykisk helsevern.  
 • Norsk autorisert helsepersonell. 
 • Arbeidet innebærer ambulant virksomhet og førerkort er derfor nødvendig.

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Det er viktig at du er en teamarbeider, selv om arbeidet også krevet at man kan jobbe selvstendig. 
 • Trives med å jobbe i et aktivt og til tider travelt flerfaglig team.

Vi tilbyr:

 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Fokus på forskning, fag og fagutvikling.
 • Internundervisning, kurs og veiledning.