Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

Stillingen som lyses ut er hovedsakelig på post 3 som er enhet for spiseforstyrrelse. Det vil også være noe arbeid på post 2 som er en post for allmennpsykiatri.

Post 3 er en 5-døgnspost med 4 plasser. Her behandles spiseforstyrrelser, og pasientgruppen er personer som har diagnosen spiseforstyrrelse, hovedsakelig bulimi og anoreksi. Enheten er en områdedekkende enhet i Østfold og har egen inntaksprosedyre. Posten er stengt i helgene. Behandlingen er frivillig og pasientene er innlagt inntil 12 uker og hovedbehandlingen fokuserer på hjelp til regulering av matinntak og følelser knyttet til dette. Behandlingen er individrettet og tverrfaglig basert med elementer som miljøterapi, individsamtaler, gruppesamtaler og medikamentell behandling. Fokuset/grunnlaget for behandlingen er bygget på endringsfokusert rådgivning, mentaliseringsbasert tilnærming og kognitiv adferdsterapi. Familie og relasjonsperspektivet har også en viktig plass i behandlingstilbudet. Samarbeider nært med 1., 2. og 3. linjetjenesten.

Post 2 er også en 5-døgnspost med stengt i helger. Her behandles i hovedsak angst, depresjon, personlighetsproblematikk, kriser, traumer og lett rusproblematikk. Begge postene har samme leder og har lokasjon i samme etasje.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Psykologen skal være ansvarlig behandler for innlagte pasienter ved enheten og delta i kvalitetssikring av det miljøterapeutiske tilbudet
 • Psykologen skal også delta på enhetens inntaksmøte, forvernsamtaler og tverrfaglig behandlingsmøte
 • Mottak og utskrivelse av pasienter  
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Dokumentasjon
 • Pårørendesamtaler
 • Pasientkontakt individuelt og i grupper
 • Undervisning og veiledning av miljøpersonal
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
 • Noe utredningsarbeid ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent psykolog, norsk autorisasjon
 • En fordel med erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Psykolog med interesse og engasjement for behandling av mennesker med spiseforstyrrelser
 • Det er ønskelig med erfaring fra og/eller stor interesse for behandling av spiseforstyrrelser
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Jobbe teamorientert
 • Vi ønsker en psykolog med gode kommuniksjonsferdigheter og som samarbeider godt tverrfaglig, og som utøver jobben effektivt og gjennomfører arbeidsoppgavene innenfor tidsrammene
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig sammensatt team
 • Mulighet for faglig oppdatering og utvikling
 • Internundervisning på poliklinikk
 • Velferdstilbud som sykehuset har
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.