Detaljer


Psykolog 

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med tilsammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmenpsykiatrisk seksjon. Allmennpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser B4DT og satsing på traumebehandling med innføring av behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud. Allmenpsykiatrisk seksjon består av tre allmenpsykiatriske poliklinikker (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand), Gruppepoliklinikken og Ambulant akuttenhet.

Psykologvikariatet er tilknyttet Allmennpsykiatrisk poliklinikk Østensjø. Poliklinikkene har følgende faglige sammensetning: psykiatere, LIS, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. Virksomheten drives med utgangspunkt i tverrfaglig sammensatte team. Vi mottar i hovedsak pasienter til utredning og behandling fra 18 til 65 år med et bredt spekter av problemstillinger. De fleste henvisninger kommer fra fastlege. Vi benytter DIPS journalsystem.

Med mulighet for forlengelse.

Kun søkere via Webcruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av ulike psykiske lidelser med hovedvekt på korttidstreapi og kunnskapsbaserte behandlingsmetoder
 • Samarbeid med 1. linjetjenesten
 • Arbeid i tverrfaglig team
Kvalifikasjoner
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • Ferdig utdannet psykolog
 • Relevant klinisk erfaring innen psykisk helsevern   
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer 
 • Erfaring med korttidsterapi 
Personlige egenskaper
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må trives i et aktivt og og travelt miljø
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team  
 • Like varierte utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlaglagt 
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø