Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog, 2 stillinger i Oslo og Bredveit fengsler

Offentlig forvaltning

Vil du være med på å utvikle fremtidens rus-og avhengighetsbehandling til innsatte i Oslo og Bredtveit fengsler? Vi søker 2 psykologer til nybrottsarbeid!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Omtrent halvparten av innsatte i norske fengsler strever med rusmiddelmisbruk og avhengighetsproblematikk og forekomsten av psykiske lidelser er betydelig høyere blant innsatte enn i befolkningen generelt. På bakgrunn av dette anbefaler Helse Sør-Øst RHF stedlige tjenester for Psykisk helsevern (PHV) og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i fengslene. Oslo Universitetssykehus etablerer nå TSB i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel, to høysikkerhetsfengsler med totalt 290 domfelte. Etableringen vil foregå i nært samarbeid med fengslene og med Fengselspsykiatrisk poliklinikk med ni ansatte som dekker spesialisthelsetjeneste innen PHV.
 For å ta fatt på dette arbeidet, utlyser vi nå to 100% stillinger som psykolog. Stillingene vil ha organisasjonstilhørighet til Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for TSB i Oslo. Avdelingen består av syv seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.
 
Seksjon ruspoliklinikker er landets største ruspoliklinikk med seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehus, Iladalen og på Mortensrud. Vi gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 15 år med rusmiddelproblemer og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og heroinassistert behandling (HABiO) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer.
 
De aktuelle stillingene tilknyttes Rus- og avhengighetspoliklinikken Mortensrud. Denne enheten har ni klinisk ansatte (psykologspesialister, psykolog, overlege, sykepleiere og sosialfaglige). Arbeidssted vil være primært i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel, samt en dag per uke på Ruspoliklinikken Mortensrud.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Du som søker må være innstilt på – og ha lyst til – å gå inn i en jobb med uavklarte problemstillinger og oppgaver og mange muligheter!

Blant arbeidsoppgavene du må påregne:

 • Inneha en sentral rolle i utforming av psykologrollen og etableringen av TSB i de aktuelle fengslene
 • Nært samarbeid med ansatte i fengslene, Fengselspsykiatrisk poliklinikk og Seksjon ruspoliklinikker
 • Vurdering, utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av avhengighetsproblematikk og komorbide psykiske lidelser
 • Veiledning og undervisning

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves ren vandel
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • God skriftlig fremstillingsevne og god orden
 • Interesse og forståelse for fagutvikling og organisering
 • Erfaring fra psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er ansvarlig, robust og fleksibel, med evne til å håndtere krevende og uoversiktlige problemstillinger
 • Er en psykolog med engasjement for pasientgruppen, som har evne til selvrefleksjon og som trives med samarbeid
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo
 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Spennende og viktig nybrottsarbeid med gode muligheter til å forme fremtidens TSB i fengsel
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Tilknytning til flere sterke fagmiljøer med variert kompetanse, inkludert deltagelse i ukentlig behandlingsmøte på Mortensrud.
 • Spesialistutdanning og relevante kurs
 • Veiledning