Detaljer

 • Søknadsfrist
  13.08.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  PhD
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  784996

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykolog 100% fast stilling

Har du lyst på nye utfordringer som psykolog innen rus og psykisk helse i kommunen?

 

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse og omsorg. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for psykisk helse og Helsestasjon og Lavterskeltilbud for rusavhengige er i dag samlokalisert i sentrum av byen. Det bidrar til nærhet til brukergruppa og tett samarbeid og kompetanseflyt mellom teamene. Enheten er i en utviklingsprosess, og det pågår flere spennende prosjekter, samt forskning i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet rus og psykisk helse består av tre avdelinger:

Avdeling rustjenester: Rusteam, Feltteam, Helsestasjon og Lavterskeltilbud for rusavhengige

Avdeling Oppfølgingsboliger psykisk helse

Avdeling Psykisk helse: Psykisk helseteam og Aktivitetssenter for psykisk helse

Enheten består av 34 årsverk.

 

Enhet rus og psykisk helse gir både lavterskel- og vedtaksbaserte tjenester til mennesker med rus- og/ eller psykiske lidelser. Tilbudet kan bestå av regelmessige samtaler, bistand til pårørende, hjemmebesøk, trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltakene rundt den enkelte bruker. Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester står sentralt. Videre holdes det angstmestringskurs, kurs i depresjonsmestring (KID) og psykoedukativt familietilbud, samt behandlingsgrupper. Psykisk helseteam er også en del av kommunens psykososiale kriseteam. Rusteamet forvalter lovverk etter §§ 10-2 og 10-3 i HOTL om tvang. Oppfølging av gravide rusavhengige tilligger også dette teamet.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Diagnostiske vurderinger og tilrettelegging av behandlingstiltak.

Klinisk arbeid.

Veiledning, fagstøtte og undervisning til ansatte i Enheten.

Bidra til kompetanseheving og utvikling av tjenestene i tråd med nasjonale og lokale satsninger.

Enhet rus og psykisk helse ønsker å imøtekomme fremtidens utfordringer og befolkningens behov, og vil derfor se på muligheten for å etablere et lavterskeltilbud rettet mot milde og moderate psykiske lidelser. Psykologen vil være sentral i dette arbeidet.

Stillingen vil inngå i kommunens psykososiale kriseteam.

Kan bistå i vurdering av § 10-2.

Store muligheter til å utvikle og påvirke stillingens innhold

 

Fast 100 % stilling- ledig fra 1.september

Sted: Enhet rus og psykisk helse

Fagområde: Rus og psykisk helse

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Norsk autorisasjon som psykolog

Videreutdanning i kognitiv terapi og/eller veiledning er en fordel

Ønskelig med erfaring fra å holde kurs/grupper

Allsidig erfaring fra arbeid med personer med rus og psykiske lidelser

Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne kreves

Førerkort, klasse B

 

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt, strukturert og selvstendig

Gode samarbeidsevner

Må takle krevende pasientsituasjoner

Inneha stabilitet og kontinuitet i arbeidet

Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert

Være tålmodig og motiverende

Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

 

Vi kan tilby

Et utviklende og kompetent fagmiljø

Gode kollegaer

Veiledning i team hver 6. uke

Dagarbeid med fleksitidsordning

Stillingen innebærer stor mulighet til å styre egen hverdag

Kommunen har nylig ansatt en psykolog i Flyktningehelseteam og Familiens hus.

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmesiden www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Marit Skauge Johnsen, Enhetsleder rus og psykisk helse, mobil: 93220495, Marit.Skauge.Johnsen@halden.kommune.no