Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier/vernepleier i FACT team

Offentlig forvaltning

FACT (Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam) har som målsetning å gi et sammensatt og bredt tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Teamet jobber på dagtid i hverdagene med oppsøkende behandling. Vi samarbeider tett med kommunene, og videreutvikling av dette samarbeidet er viktig i stillingen. FACT Ringerike samhandler med 6 kommuner (Hole, Ringerike, Jevnaker, Flå, Krødsherad og Modum). Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykiatrisk sykepleiere/-vernepleiere, sosionom, erfaringsspesialist, merkantil, psykologspesialist, lege i spesialisering og psykiater, totalt 10 ansatte.

En av våre ansatte pensjonerer seg og vi lyser derfor ut stilling som "casemanager" for syke-/vernepleier.

Arbeidsoppgaver:

 • Ambulerende oppfølging av pasienter i FACT team
 • Samhandling med kommunehelsetjeneste og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Pårørendearbeid
 • Ved behov kunne yte praktisk bistand ovenfor pasienter
 • Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning på høyskolenivå
 • Gjerne spesialisering i rus/psykiatri og/eller kompetanse på masternivå
 • Erfaring fra, eller samarbeid med, kommunehelsetjenesten  
 • Førerkort klasse B
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Evner å jobbe selvstendig
 • Liker å jobbe i team
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn og ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer