Detaljer


Psykiatrisk sykepleier / vernepleier Ambulant psykoseteam

100 % fast stilling ledig fra dd

DPS nordre Østfold voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Østfold (tidligere DPS Edwin Ruud) har ledig stilling i rehabiliterings- og psykoseteamet. Teamet tilbyr lengre oppfølging av  pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Dette innebefatter blant annet psykoedukativt familiearbeid sammen med kommunene og behandling av pasienter under tvungen psykisk helsevern.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 
 

Arbeidsoppgaver
 • Tilby erfarings- og kunnskapsbasert behandling
 • Kartlegging av pasientens ressurser, begrensninger
 • Utarbeide behandlings- og kriseplaner
 • Jobben innebærer en del ambulant virksomhet 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier med videreutdanning i  psykisk helsevern for voksne
 • Relevant klinisk erfaring med pasientgruppen 
 • Gjennomført utdanning i psykoedukativt familiearbeid ved psykoser og andre alvorlige psykiske lidelser
 • Ønskelig med kompetanse på CBT - kognitiv atferdsterapi 
 • Erfaring med aktuelle kartleggings- og  utredningsverktøy
 • God kunnskap om selvstendig dokumentasjon av behandlingstiltak i elektronisk pasientjournalsystem. 
 • Kompetanse/erfaring med å administrere depotinjeksjoner til pasienter på tvunge psyksisk helsevern 
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Være tilpasningsdyktig og kreativ i arbeidsprosessene
 • Tålmodighet og imøtekommenhet i omgang med pasientene og samarbeidspartnere
Vi tilbyr