Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Har du lyst på nye utfordringer og en spennende jobb med mulighet for faglig vekst og utvikling? 

Er du en faglig engasjert, nysgjerrig og motiverende psykiatrisk sykepleier/sykepleier? Da trenger vi din kunnskap og ditt pågangsmot!

Akutteam har ledig 100% stilling. Du vil arbeide i todelt turnus med jobb hver fjerde helg.  

Akutteam er lokalisert i Skien og har en sentral rolle i Klinikk for psykiskhelsevern og rusbehandling(KPR). Vi vurderer alle øyeblikkelig hjelp henvendelser innenfor dette fagfeltet. Det tas hele tiden faglige beslutninger, som direkte påvirker det helsetilbudet som gis ved KPR. Vi er samlokalisert og samarbeider tett med DPS døgn, en åpen sengepost som tar i mot frivillig akutte innleggelser.

 Akutteam består i dag av 15,8 årsverk, hvorav 12,8 i turnus, og har p.t. åpningstider 08-22 på hverdager og 11-19 i helg. Teamet jobber tverrfaglig og er sammensatt av psykiatriske sykepleiere, vernepleier, sosionom samt psykiater og psykologspesialist på full tid. Vi kan tilby pasientene kortvarig poliklinisk og ambulant oppfølging. Og vi kan tilby deg som ansatt et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde, fokus på fag, mulighet for læring og utvikling. 

Tiltredelse snarest og etter avtale. 

Med bakgrunn i personalets og pasientenes sammensetning oppfordres menn til å søke.

 

Arbeidsoppgaver:

 • akuttvurderinger
 • kriseintervensjon
 • føring av pasient journal - DIPS
 • veiledning av andre yrkesgrupper i seksjonen avhengig av erfaring og kompetanse
 • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • samarbeid med pasienten og nettverket. Deler av oppfølgingen er utadrettet f.eks. hjemmebesøk
 • pårørendesamarbeid

Kvalifikasjoner:

 • sykepleier med psykiatrisk videreutdanning / sykepleier med erfaring fra akuttpsykiatri og rus 
 • er godt kjent med sykehusets kliniske IKT systemer DIPS
 • klinisk erfaring fra arbeid i akuttkjeden
 • klinisk erfaring fra arbeid med rus
 • gjerne erfaring med poliklinisk arbeid
 • erfaring fra ulike metodiske tilnærminger

Personlige egenskaper:

 • evne til å være fleksibel og løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet
 • gode samarbeidsevner og er interessert i å bidra positivt i arbeidsmiljø, faglig og sosialt
 • evne til å jobbe under press og med mange beslutninger
 • god i skriftlige og muntlige kommunikasjon
 • personlig egnethet vil vektlegges høyt

Vi tilbyr:

 • et akutteam som er engasjert og fleksible med korte beslutningslinjer 
 • et godt arbeidsmiljø og høyt faglig nivå
 • mulighet til å være delaktig i utviklingen av seksjonen
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP 
 • 3 måneder gjensidig prøvetid