Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier

Offentlig forvaltning

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 16 leger i spesialisering, samt 36 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.  

Allmennpsykiatrisk post Larvik har 12 sengeplasser og ca 23 årsverk. Seksjonen mottar pasienter med mistanke om eller diagnostiserte allmennpsykiatriske lidelser og allmennpsykiatriske/rus- lidelser; det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyrrelser, alvorlig selvskading, angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser, evt kombinert med ruslidelse, og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern. 

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering. Behandlingen er i hovedsak fokusert på autonomifremmende behandling, og er basert på miljøterapi med fokus på kognitiv miljøterapi, ukentlige gruppebaserte aktiviteter, individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid og oppfølgning i forhold til egen bolig. Seksjonen samarbeider tett med avdelingens poliklinikker, Psykiatrisk avdeling i Tønsberg (PA) og psykiatritjenesten i kommunene.

Miljøpersonalgruppen er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. For øvrig har seksjonen psykiater, lege i spesialisering og psykolog. Enheten har et trivelig og levende arbeidsmiljø med høy faglighet, støtte og ivaretakelse fra kollegaer. Dette gir et godt klima for læring, vekst og utvikling som sykepleier og profesjonsutøver.

Ved DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk post, Larvik er det ledig 100% fast stilling med tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver:

Som psykiatrisk sykepleier ved DPS Vestfold allmennpsykiatrisk post, Larvik, deltar du inn i den daglige pasientbehandlingen - herunder oppfølging av behandlingsopplegg i tråd med gjeldende behandlingsplan. Du deltar også i det tverrfaglige arbeidet rundt pas. og du fungerer som et bindeledd mellom post og eksterne samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon, dvs. etablering av og oppfølging av nettverk i primærhelsetjenesten knyttet opp mot pasientens hjemkommune. Hver 6 uke får du rollen som ansvarsvakt på dagtid, etter gjeldende prosedyre for ansvarsvaktfunksjonen. Vi bruker digitale løsninger som DIPS og Metavision. Det vil bli gitt opplæring i ansvarsvaktrollen og digitale løsninger.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor kognitiv miljøterapi
 • Erfaring innen psykisk helsearbeid
 • Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk 
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning     
 • Det er ønskelig med førerkort, klasse B     

Personlige egenskaper:

 • Stabil, fleksibel, har god samarbeidsevne og arbeidskapasitet 
 • Evne å holde oversikt i en travel hverdag 
 • Evne en presis legemiddelhåndtering i tråd med prosedyrer og interne rutiner
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner 
 • Ønsker å bidra til fagutvikling og kvalitetssikring til gagn for målgruppen og seksjonen 
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning