Detaljer


Psykiatrisk sykepleier

DPS nordre Østfold omfatter 2 poliklinikker, 1 ambulant akutteam, 1 elektiv døgnseksjon, 1 fylkesdekkende akuttpost og 1 ACT-team. Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss er en sentral enhet og dekker et opptaksområde på 60 000 innbyggere. Vi har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med ca 30 medarbeidere. Vi legger vekt på å tilby faglig oppdaterte og kunnskapsbaserte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving.

Søknader behandles fortløpende.  

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuell spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Nyopprettet stilling for oppfølging av pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern
 • Den nye kollegaen skal i samarbeid med spesialistene i poliklinikken sørge for at pasientene opplever god tilgjengelighet, kontinuitet og trygghet over tid. Oppfølgingen medfører en del ambulant virksomhet og et tett samarbeid med de kommunale tjenestene i opptaksområdet i nye Moss, Råde, Våler og Vestby
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier med relevant videreutdanning
 • Klinisk erfaring med oppfølging av pasienter med psykoselidelser under tvungen psykisk helsevern
 • Tilstrekkelig kunnskap med å føre adekvat pasientdokumentasjon i elektronisk pasientjournal
 • Ønskelig med gjennomført utdanning i psykoedukativt familiearbeid ved psykoser og andre alvorlige psykiske lidelser
 • Ønskelig med CBT - kognitiv atferdsterapi, eller tilsvarende kompetanse
 • Kjenne til og kunne benytte aktuelle utredningsverktøy
 • Førerkort klasse B (manuell)
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
 • Arbeidet med den omtalte pasientgruppen krever tålmodighet og tilpasningsdyktighet
 • Som ny medarbeider i et godt etablert og høyspesialisert poliklinisk team vil man få støtte og veiledning
 • Det legges til rette for faglig utvikling og videreutdannelse
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv IA -bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • God pensjonsordning gjennom KLP  
 • Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet og åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene