Detaljer

 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Bedrift
  Habberstad AS
 • Sted:
  OSLO
 • Type arbeid:
  Prosjektstyringsleder
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Konsulenter og frie yrker
 • Utdanningskrav:
  universitet/høyskole
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  Stavanger
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  498025

Prosjektstyringsleder

Helse Stavanger HF
Stavanger universitetssjukehus

Arbeidssted: Stavanger

Det planlegges for å bygge første byggetrinn av nytt universitetssjukehus. Det er etablert et prosjekt kalt SUS2023, som har ansvar for alle aktiviteter knyttet til planlegging av første byggetrinn for nytt universitetssjukehus i Helse Stavanger. Prosjekteier/byggherre er Helse Stavanger HF. Prosjektet har nettopp fått godkjent forprosjekt, og går dermed over i gjennomføringsfasen. Målet er at første byggetrinn av nytt universitetssjukehus ferdigstilles i løpet av sommeren 2023.

Da vår prosjektstyringsleder har valgt å søke nye utfordringer i ny stilling i Oslo, søker vi etter hans etterfølger. Stillingen som prosjektstyringsleder innebærer ansvar for alle prosjektstyringsfunksjonene i SUS2023. Prosjektstyringsleder vil bli involvert i alle deler og faser av prosjektgjennomføringen, fra detaljprosjekt/funksjonsprosjektfasen til ibruktakelse. Stillingen rapporterer til prosjektdirektør og inngår i prosjektledelsen for SUS2023. Den som ansettes vil foruten samarbeid i prosjektgruppen, være i dialog internt i Helse Stavanger HF, med Helse Vest RHF og rapportere faglig til Sykehusbygg HF. SUS2023 skal benytte PIMS som verktøy for prosjektgjennomføring og Safran som planleggingsverktøy.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Etablere og vedlikeholde prosjektstyringsbasis, herunder:
  • Prosjektnedbrytingsstruktur (PNS)
  • Kostnadsestimater
  • Budsjetter
  • Tids- og fremdriftsplaner
  • Endringsstyring- og oppfølging
 • Etablere rapporteringsrutiner i tråd med standarder etablert av Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF, og koordinere og kvalitetssikre statusrapporteringen
 • Bistå prosjektdirektør med oppfølging av prosjektet, vurdering av prognoser og endringshåndtering
 • Bidra i arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag ihht valgt gjennomføringsstrategi
 • Etablere hovedplan for prosjektgjennomføringen, og følge opp mot entreprenører og leverandører i gjennomføringsfasen
 • Etablere system for kvalitetssikring, risikostyring og avvikshåndtering
 • Sikre god informasjon, samarbeid og kommunikasjon mellom prosjektstyring og øvrige aktører som oppdragsgiver, brukere, utførende og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra med kunnskap internt i prosjektet og til Sykehusbygg HF sentralt
 • Bidra med analyser og utredninger etter behov

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring som prosjektstyringsleder i tilsvarende komplekse prosjekter
 • God kjennskap til og erfaring fra komplekse prosjekter med bruk av ulike former for gjennomføringsstrategier, kontrakts/-entreprisestrategier og samhandlingsmodeller.
 • Godt kjent med prosjektstyrings- og planleggingsverktøy

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Effektiv og systematisk
 • Analytisk
 • Godt humør og engasjement
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Helhetstenkende

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker derfor en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med prosjektdirektør Kari Gro Johanson tlf. 91 39 22 84 eller vår rådgiver i Habberstad Jan Egil Myhre, tlf. 90892522.

Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no innen 11.08.2016.


Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.