Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Prosjektsjef Byggeplass for OUS

Offentlig forvaltning

Vil du ha en sentral stilling i tilknytning til Norges mest spennende byggeprosjekter? Vi søker etter: 

Prosjektsjef byggeplass for OUS på Rikshospitalet.

På Rikshospitalet skal det bygges nye og moderne sykehus samtidig som vi har god og stabil klinisk drift i eksisterende sykehus. Til å sikre god koordinering og risikostyring i grensesnittet mellom prosjekt og sykehusdrift, søker vi prosjektsjef for byggeplasshåndtering mot drift på Rikshospitalet.

Primæroppgaven er å ivareta Oslo universitetssykehus sine behov for stabil og forutsigbar klinisk drift samtidig som prosjektorganisasjonen som skal bygge nybyggene kan holde sine planer og logistikk.

Prosjektsjefen vil lede et team bestående av 6-10 ressurser med ulike ansvarsområder.

Organisatorisk vil prosjektsjefen tilhøre Eiendom i Oslo universitetssykehus. Eiendom ivaretar Forvaltning, Drift, Vedlikehold, ROT prosjekter og Sikkerhetstjenester for alle våre bygg og lokasjoner.  Vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder med til sammen 185 bygninger, i sum forvalter vi mer enn 1 million kvm bygg.

Helse Sør-Øst er byggherre for oppføring av nye Rikshospitalet, og har en egen prosjektorganisasjon med ansvar for byggeprosjektet. Prosjektsjef byggeplass skal ivareta koordinering/samhandling med prosjektorganisasjonen når det gjelder bygging tett på drift, sikkerhetsaspekter og påvirkning på sykehusets virksomhet/pasientbehandling.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oppstart etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Ha strukturert og god samhandling med våre kliniske miljøer og Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon
 • Sikre at Oslo universitetssykehus sine behov for stabil og forutsigbar klinisk drift blir ivaretatt
 • Bidra til god dialog og sikre nødvendig varsling og herunder sørge for at klinisk drift og prosjektgjennomføring påvirker hverandre minst mulig i negativ retning
 • Ha ansvar for beredskap og sikkerhet for OUS i forbindelse med byggeaktiviteten
 • Sikre god samhandling med øvrige funksjoner i Oslo universitetssykehus
 • Planlegge aktivitet og tiltak, foreta risikovurderinger og følge opp økonomi i forbindelse med tiltak
 • Utarbeide og sikre at nødvendige prosedyrer og rutiner for varsling og akutte situasjoner er kjent og følges

Kvalifikasjoner:

 • Formell utdanning på fagskole eller høgskole innenfor relevant område, lang og relevant praksis kan erstatte dette kravet
 • Erfaring fra større og gjerne komplekse byggeprosjekter – enten fra prosjektfasen eller driftsfasen
 • Helst erfaring fra byggeprosjekter tett på drift og tilhørende samhandling, varsling og risikostyring
 • Erfaring fra beredskap og sikkerhetsarbeid fra større organisasjoner blir vektlagt
 • God datakunnskap

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • må være god på samhandling og beslutningsdyktig
 • må være systematisk og like å få jobben gjort med et høyt faglig nivå
 • må like å jobbe i team, være initiativrik og samarbeide med alle ledd i organisasjonen
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • er positiv og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning.
 • Gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring.
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).
 • Faglig og personlig utvikling.