• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788236
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Prosjektmedarbeider for områdesatsing i Bydel Alna

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Alna har opprettet fast stilling som prosjektmedarbeider til bydelens områderettede arbeid, med særlig fokus på kommunikasjonsfaglige oppgaver i områdesatsing.

Områdesatsing er en generell betegnelse for et samarbeid mellom stat og kommune om tidsavgrensede og helhetlige ekstrainnsatser i geografisk avgrensede områder med sammensatte utfordringer. Områdesatsing brukes som et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i områdene der behovet er størst. Bydel Alna har områderettet satsing på Trosterud og Haugerud gjennom et områdeløft som vil pågå i perioden 2017-2023. Dette er en del av Groruddalssatsingens nærmiljøprogram i bydelen. Områdeløftet skal bidra til varig styrking av nærmiljøkvaliteter på Trosterud og Haugerud, og bygge på områdeløftmetodikken slik den er utviklet i Groruddalen siden 2007.

I den forbindelse søker vi en prosjektmedarbeider med stor arbeidskapasitet, som kan være med å løfte nærmiljøarbeidet med særlig fokus på sosialt arbeid som verktøy for kommunikasjon. Vi søker deg som vil jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen. Du er operativ og har sterk gjennomføringsevne. Du er komfortabel med å tilnærme deg ulike befolkningsgrupper og har erfaring med kommunikasjon og dialog som metode for sosialt arbeid. Våre innbyggere har sammensatt bakgrunn med ulike behov. Dette må gjenspeiles i arbeidet vi gjør.

Du har god digital kompetanse, erfaring med å publisere på nett og forståelse for hva som engasjerer i sosiale medier. Du kan formidle de gode historiene i ulike fora om vårt arbeid og aktiviteter i nærmiljøet gjennom tekst, bilde og video. Ikke minst er du godt kjent med områdeløft som arbeidsmetode i prosjektarbeidet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for Områdeløft Trosterud og Haugeruds interessent- og kommunikasjonsarbeid gjennom samskaping og samhandling med aktører i nærmiljøet.
 • Sikre riktig dialog med områdeløftets interessenter og samarbeidspartnere som en del av områdeløftets kommunikasjon- og medvirkningsarbeid, arbeidet med Oslonøkkel og drift av sambrukslokalet H2.
 • Være ansvarlig for digital kommunikasjon på nærmiljøprogrammets plattformer
  Delprogram nærmiljøs kontaktperson for kommunikasjon i samarbeidet med øvrige etater, byrådsavdelingen og bistå i forberedelser til politiske prosesser.
 • Bruke digitale, grafiske og designverktøy for å fremme gode saker.
 • Bidra til reelle medvirkningsprosesser med verktøy for innbyggerinvolvering.
 • Gjennomføre arrangementer og samskapingsprosesser med befolkningen.
 • Arbeide med omdømmebygging og befolkningens stedsidentitet. Finne de gode historiene og formidle de i ulike formater.
 • Dokumentere resultater og måloppnåelse i styringsverktøy.
 • Delta i planlegging og utvikling bydelens nærmiljøarbeid.
 • Bidra til samskaping og samhandling med aktører i nærmiljøet som en del av kommunikasjons- og medvirkningsarbeidet.
  Utvikle en lokal kommunikasjonsplan for Områdeløft Trosterud og Haugerud etter vedtak fra styringsgruppa for områdeløftet.
 • Hovedansvar for digital kommunikasjon i nærmiljøprogrammet.

Kvalifikasjoner:


 • Høyere utdanning innen samfunnsfag, folkehelse, sosialt arbeid, sosiologi, planlegging, journalistikk, kommunikasjon eller annen, men dokumentert relevant erfaring kan erstatte dette kravet.     
 • Dokumentert kompetanse og erfaring fra innbyggerrettet kommunikasjonsarbeid.
 • Dokumentert arbeid, erfaring og resultater fra lokalt utvikling av områder, medvirkning i områdesatsing eller planprosesser der områdeløft er med på å realisere målene.
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne i tråd med prinsipper for klart språk i offentlig virksomhet.
 • Digital kompetanse og erfaring med å publisere på nett og i sosiale medier, godt blikk for den gode historien og har kjennskap til retningslinjer for personvern.
 • Kjennskap til design- og materiellproduksjon som formidler informasjon og skaper dialog med innbyggere. 
 • Erfaring fra offentlig sektor.
 • Erfaring med bruk av Oslo kommunes styringsverktøy for områdesatsingene.                 

Personlige egenskaper:

 • Du er synlig, tydelig og motiverende.
 • Du tar initiativ, jobber selvstendig og klarer å håndtere flere prosjekter på en gang.
 • Du leverer etter korte tidsfrister.
 • Du har gode evner til å samarbeide og etablere relasjoner. Du er glad i folk! 
 • Du har sterk gjennomføringsevne og god rolleforståelse.
 • Du er ansvarsbevisst og har god vurderingsevne.

Vi tilbyr:

 • En nyskapende arbeidsplass med engasjerte medarbeidere.
 • Gode muligheter for læring og faglig utvikling.
 • Fleksitidsordning
 • Stillingen er plassert i lønnstrinn 42 - 49 (570 900 - 650 600 i Oslo kommunes
  lønnstabell).
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring.
 • Det vil bli noe møtevirksomhet og aktiviteter i nærmiljøet kveld og i helger.
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788236
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune