Detaljer

 • Søknadsfrist
  11.12.2017
 • Bedrift
  Talentco AS
 • Sted:
  LYSAKER
 • Type arbeid:
  Prosjektleder
 • Stillingstype:
  Prosjekt
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Rekruttering og bemanning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AKERSHUS
 • Arbeidssted:
  LYSAKER
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  606013

Spørsmål rettes til

 • Karl Erik Øvergård

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektleder IAM

TalentCo er et av landets raskest voksende bemannings- og rekrutteringsselskap. Vi løser bemanningsutfordringene for næringslivet. Våre rådgivere har solid erfaring fra bransjen. Vi har kontorer i Oslo og Trondheim. Vi har spesialistselskaper innenfor IT, Helse, Energi og Bygg & Anlegg, der vi tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter innenfor bemanning og rekruttering.

TalentCo har en kombinasjon av egne medarbeidere og et større nettverk av tilknyttede konsulenter.

Arbeidsoppgaver

kunden omstrukturerer sin systemportefølje og infrastruktur innenfor sitt administrative domene. Arbeidet omfatter nye og endrede løsninger for saksbehandling, dokumenthåndtering, utstyrs-logistikk og ERP samt HRM/planlegging mm. Målet er å forenkle utskiftninger og legge til rette for automatisering, økt bruk av SAAS/sky-baserte løsninger - samt enklere datautveksling og integrasjon.

Det stilles i økende grad krav til brukervennlige løsninger - også for interne løsninger - med forventning om tilgjengelighet på mobile enheter. Brukermassen består både av egne ansatte og eksterne (frilansere, konsulenter mm). Det vil i en overgangsfase være nødvendig å legge til rette for hybrid-løsninger, men med et mål om overgang til sky-baserte løsninger i tiden fremover. Dette vil stille nye krav til sikkerhet og tekniske løsninger.

Kunden har laget en del automatiserte løsninger for tilgangsstyring i AD (Active Directory), som styrer tilganger til enkelte IT-system og e-post internt – men ikke til alle. De fleste tilganger må bestilles via skjema og opprettes manuelt via innmelding i Grupper (i AD).

Arbeidsprosess for tilgangsstyring er preget av mange manuelle og fragmenterte oppgaver; ServiceDesk, systemeiere, ledere, AD ++. Det er naturlig å anta at kunden pådrar seg merkostnader til lisenser ved at tilganger ikke styres "strengt nok". Et mål med IAM-støtte er å få bedre kontroll på kostnader til lisenser.

Ny personopplysningslov (GDPR) stiller nye krav til Compliance (etterlevelse av myndighetskrav og «selvpålagte krav»). Det er forventet at bedre tilgangsstyring skal gi god/bedre oversikt over hvilke brukere som har tilgang til hva.

I tillegg trenger kunden en bedre oversikt over hvem som har tilgang til hva, og ønsker å vurdere mulighet for å automatisere tilgangsstyring med utgangspunkt i en bestilling og godkjenningsprosedyre.

Prosjektets hovedmål er:

Å sikre at brukere har tilgang til de IT-løsninger og dataverktøy de trenger for å gjøre jobben sin, men ikke flere enn nødvendig. Gjennom å legge til rette for helhetlig og automatisert arbeidsflyt for tilgangsstyring hos kunden ved mulig anskaffelse av Identity and Access Management-system (IAM).

Vi ønsker rask oppstart av et forprosjekt med RFI for å kartlegge (teknologiske) muligheter. Forprosjektet skal bidra til å kartlegge prosesser internt og muligheter eksternt for å gi grunnlag for hovedprosjekt for anskaffelse IAM.

Ønskede leveranser (forprosjekt):

 1. Kartlegge muligheter og utarbeide grunnlag for å starte hovedprosjekt for helhetlig tilgangsstyring (IAM – identity and access management) – Dette inkluderer behovet for lagring og backup
 2. Skrive og sende ut RFI
 3. Kartlegge as-is prosesser og foreslå ønsket prosessflyt for tilganger, inkludert roller og ansvar på bakgrunn av mulighetene som tilbys fra leverandørene
 4. Overordnet kost-nytte- og risikoanalyse av å igangsette hovedprosjekt
 5. Forslag mandat hovedprosjekt

Krav til erfaring/kvalifikasjoner/kompetanse

 • Erfaring fra tilsvarende prosjekter – helst både RFI og RFP
 • Det er ønskelig at prosjektlederen selv har forslag til prosess, struktur og rammeverk da kunden bare har det i begrenset grad

Kontaktpersoner

Karl Erik Øvergård
Key Account Manager
karl@talentco.no