Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Prosjektleder DIPS Arena

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF benytter DIPS som system for pasientadministrasjon og journal. Systemet er sentralt i driften av sykehuset og brukes av de fleste yrkesgrupper og ansatte og ivaretar bl.a. pasientdokumentasjon, beslutningsstøtte, samhandling, ventelister og planlegging. Leverandøren tilbyr en større oppgradering av systemet (DIPS Arena) som innebærer et systemskifte med vesentlig endring av funksjoner, brukergrensesnitt og arbeidsprosesser. 

DIPS brukes av alle de 9 helseforetakene i helseregion Helse Sør-Øst. Drift og forvaltning av IKT systemet gjøres av felles tjenesteleverandør (Sykehuspartner). Det er etablert et felles prosjekt i helseregionen som skal ha et overordnet ansvar for systemskiftet til DIPS Arena ved alle helseforetakene. I denne forbindelsen skal det også etableres et lokalt mottaksprosjekt ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektleder vil ha ansvar for det lokale prosjektet og ha tett samhandling med regionalt prosjekt, etablere og lede lokalt prosjekt, samt ha aktiv dialog med lokal styringsgruppe og helseforetakets organisasjon. Aktiviteter som skal ivaretas i mottaksprosjektet er i hovedsak relatert til lokal testing, tilpassing av funksjonalitet, opplæring, endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering. Teknisk del av prosjektet håndteres av felles regionalt prosjekt. 

Lokalt mottaksprosjekt vil etter gjeldende plan være mest intens fra september 2023 og frem til april 2024, og vil i den perioden bestå av ett betydelig antall ressurser. Prosjektleder ønskes ansatt fra 2023 og frem til juni 2024, med mulighet for fast ansettelse.  

Tiltredelse etter avtale. Arbeidssted vil være hele Sørlandet sykehus, med kontorsted i enten Arendal eller Kristiansand.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for implementeringen av DIPS Arena ved Sørlandet sykehus
 • Lede og koordinere lokalt prosjekt
 • Rapportere til styringsgruppe
 • Samarbeide tett med regionalt prosjekt
 • Arbeide tett med brukermiljøene i sykehuset

Kvalifikasjoner:

 • Prosjektlederkompetanse og –erfaring
 • Kompetanse på kommunikasjon og endringsledelse
 • God kjennskap til rutiner og arbeidsprosesser på kliniske avdelinger i sykehus
 • God kjennskap til IKT
 • Kunnskap til DIPS Arena funksjonalitet er en fordel
 • God kjennskap til Sørlandet sykehus vil være en fordel
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å ta initiativ
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en meningsfylt bransje
 • Godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale