• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  04.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1051, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4659064
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Prosjektleder

Offentlig forvaltning

Vil du bidra til å sikre et helhetlig og likeverdig pedagogisk tilbud? Bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand søker prosjektleder til prosjektet «Ambulant team». Prosjektet er finansiert gjennom Områdesatsingene i Oslo, Delprogram oppvekst og utdanning. Områdesatsingene i Oslo er et samarbeid mellom staten og Oslo kommune for å forbedre miljø- og leveforhold i Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. Satsingen er organisert inn i tre delprogram; nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. Målet for delprogram oppvekst og utdanning er at flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.

I 2021 gjennomførte bydelene en omfattende kartlegging av organisering av tilbudet til førskolebarn med særskilte behov i de seks bydelene som inngår i områdesatsningen, samt en vurdering av konsekvensene av ulike måter å organisere de involverte tjenestene. Kartleggingen førte til rapporten «Helhetlige og likeverdige pedagogiske tilbud». Med bakgrunn i den er bydelene nå i gang med utvikling av prosjektideer for prøve ut nye arbeidsmetoder og måter å organisere seg på for å øke kvalitet i barnehagens arbeid med barn med særskilte behov. En av disse prosjektideene er «Ambulant team».
Gjennom prosjektet «Ambulant team» skal bydelene teste ut ambulante veiledningsteam med spesialpedagogisk kompetanse som skal styrke det pedagogiske tilbudet gjennom å drive modellveiledning i arbeidssituasjonen ute i barnehagene. Løsningen skal sikre et godt tilbud både til barn med særskilte behov, men også gruppen barn som ikke kvalifiserer til vedtak, men som står i risiko for skjevutvikling.
For å ivareta den overordnede samordningen av prosjektet faglig og praktisk, ansetter vi nå en prosjektleder. Som prosjektleder vil du få jobbe med forankring og igangsetting av prosjektet, oppfølging av barnehagene, observasjon av utvikling ute i barnehagene og også fungere som et kontaktpunkt mellom bydelene, PPT og oppvekst og utdanning sine ressurser. Stillingen som prosjektleder er nyopprettet og midlertidig for to år. Prosjektleder vil ha tilhørighet og kontorplass i Bydel Alna, men vil ha arbeidsoppgaver i alle fire bydelene og PPT.

Tiltredelse etter avtale.

 

Intervjuer finner sted i uke 33 og 34


Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av prosjektet «Ambulant team»
· Ansvar for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet
· Hovedansvar for evaluering av prosjektet
· Samordne, koordinere og formidle utviklingsarbeidet
· Sikre god interessenthåndtering, samt utarbeide gode planer for kommunikasjon (både internt og eksternt)

Kvalifikasjoner:

God prosjektforståelse og kjennskap til hvordan prosjekter gjennomføres
· Relevant erfaring fra utviklingsarbeid
· Dokumenterte resultater på måloppnåelse/resultat fra eget arbeid
· Digital kompetanse

Utdanningsnivå
· Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:

· God systemforståelse og gode analytisk ferdigheter
· Kunne initiere og legge til rette for nytenkning
· Gode samarbeidsevner og evne til å motivere andre
· Strukturert, effektiv og selvstendig
· Fleksibel og med gode samarbeidsferdigheter
· Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Arbeid med spennende utviklingsoppgaver knyttet til viktig samfunnsoppdrag
· Samarbeid med dyktige kollegaer
· Godt arbeidsmiljø
· Fleksibel arbeidstid
· Gode forsikrings. og pensjonsordninger  

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  04.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1051, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4659064
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune