Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

PP-RÅDGIVER

En 100 % faste stilling (på tjenestens team som har ansvar for ungdomsskole, videregående opplæring og voksenopplæring)

Arbeidsoppgaver:

Som PP-rådgiver vil du:

 •  ha regelmessig møter med skoleadministrasjon.
 •  veilede skolene ved utvikling og gjennomføring av tilpasset undervisning personer med særskilte behov.
 •  gjennomføre sakkyndige utredninger hvor balansen mellom kravene til elevens utvikling, pedagogisk tilrettelegging og juridiske rettigheter ivaretas.
 •  gjennomføre og tolke relevante tester i samsvar med faglige bestemmelser for testene.
 • gjennomføre observasjoner i samsvar med gjeldende faglige anbefalinger.
 •  følge opp elever og deres foresatte.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker oss deg med høyere utdanning på masternivå og med relevante fag i fagkretsen (pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi) som også har:

 • relevant test- og utredningskompetanse innenfor fagområdene språk-/lese-/skrivevansker og spesifikke lærevansker.
 • erfaring fra utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid
 • erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, skole eller andre relevante institusjoner.

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • har gode kommunikasjonsevner.
 • er inkluderende og lyttende.
 • har gode samarbeidsevner.
 • evner å motivere og engasjere.
 • er utviklingsorientert.
 • er strukturert, ryddig og løsningsorientert.
 • er ærlig og redelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Om oss

Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling. I tillegg til interessante – og utfordrende – arbeidsoppgaver, har Hallingdal et rikt tilbud innenfor kultur- og friluftsaktiviteter, og er et knutepunkt mellom øst og vest.

Regelmessig kontakt med skoler i og utenfor regionen betyr at du som ansatt må benytte egen bil i tjenesten, med godtgjøring.

Ansettelse skjer på kommunale vilkår, med konkurransedyktig lønn og tjenestepensjon i KLP.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vurderer du å søke, kontakt daglig leder Gry

E. Bjerknes, tlf. 32029520 / 97486183.

Søknadsfrist: onsdag 26. juni 2019