Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

PMTO terapeut i fast 100% stilling

Ved Agder barne- og familiesenter, avdeling PMTO er det ledig stilling som PMTO terapeut i fast 100% stilling. Arbeidet som PMTO terapeut utføres i Aust- og Vest-Agder, arbeidssted Arendal eller Kristiansand.
  
Arbeidsoppgaver

 • Utføre poliklinisk PMTO behandling med familier
 • Oppgaver i forbindelse med veiledning og implementering
 • Delta i enhetens fagutvikling og kompetanseheving
 • Delta i PMTO oppgaver i samarbeid med familievernet
 • Andre faglige oppgaver i tråd med enhetens behov

Kvalifikasjoner

 • Det kreves 3-årig relevant høgskoleutdanning eller annen relevant utdanning på bachelornivå.
 • Det kreves PMTO sertifisering.
 • Erfaring fra barnevernfeltet, barn- og ungdoms psykiske helse, veiledning av familier og/eller erfaring fra familievernet er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel
 • Endringsorientert
 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som sosionom i kode 1494, som barnevernspedagog i kode 1495 og som vernepleier i kode 1508, alle i lønnsramme 15, alt.3-11, p.t. kr 371 500 - kr 515 200,- pr. år (ltr. 38-59). Med relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. som klinisk sosionom i kode 1173, som spesialutdannet sosionom i kode 1185, som klinisk barnevernspedagog i kode 1496, som spesialutdannet vernepleier i kode 1509 eller som spesialutdannet barnevernspedagog i kode 1510, alle i lønnsramme 18, alt.3-11, p.t. kr 397 200 - kr 555 100,- pr. år (ltr. 43-63). Alternativt i stillingskode 1434 rådgiver, p.t. kr 409 100 - kr 607 700,- pr.år (ltr. 45-68). Lønn/stillingskode fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til Agder barne- og familiesenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktpersoner for stillingen:

 • Enhetsleder Bjørg M. Besteland, tlf 466 18 441
 • Avdelingsleder Tone Holte, tlf 466 17 861


Søknad med CV sendes elektronisk via link.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.