Detaljer


PLEIE- OG OMSORGSLEDER

 

Vi søker etter en utviklingsorientert og inkluderende leder!

 

Resultatenheten Pleie og omsorg består av sykehjem og hjemmetjenester. Du vil som pleie- og omsorgsleder ha det overordnede ansvaret for fag, kvalitet, personal, økonomi og utvikling av enheten. Dette innebærer å sikre at beboere får et helse- og omsorgstilbud av høy kvalitet, at pårørende opplever trygghet for sine nærmeste, et godt arbeidsmiljø, samt sikre god ressurs- og økonomistyring.

 

Vi har startet et utviklingsarbeid der hovedtemaet er organisasjonskultur og fokus på kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid. I tillegg arbeides det med å tilpasse driften til de økonomiske rammebetingelsene.

 

Ansvarsområder

 • Ansvar for at driften ved enheten: Personalledelse, økonomisk ansvar, budsjettering og ressursbruk
 • Sikre at medarbeiderne deltar i utvikling, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid og fokus på et godt arbeidsmiljø
 • God pasientbehandling av høy faglig standard og gode rutiner for brukermedvirkning og ivaretakelse av pårørendes rettigheter
 • Bidra til at enhetens strategi utarbeides, iverksettes og gjennomføres
 • KS- og HMS-ansvar
 • Fokus på velferdsteknologi og utvikling
 • Informasjons- og samhandlingsmøter med fagorganisasjoner, tillitsvalgte og verneombud
 • Stillingen er forankret i sektor helse, med ansvar for egen enhet og medansvar på sektornivå. Rapportere på resultatoppnåelse og drift til sektorleder

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis innen helse- eller
  sosialfag
 • Lederutdanning- og ledererfaring
 • Kjennskap til og interesse for velferdsteknologisk utvikling
 • Erfaring fra forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid og økonomistyring
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • Gode datakunnskaper. Erfaring med bruk av Visma Gat, Agresso og Profil er en fordel, men ikke et krav

 

Personlige egenskaper

 • Du er inkluderende og evner å motivere, engasjere og utvikle dine medarbeidere
 • Evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • Liker å bevege deg i spennet mellom drift og utvikling
 • Du er kreativ, har gjennomføringsevne og er løsningsorientert
 • Du veileder gjennom synlighet tilstedeværelse og som rollemodell
 • Du har en tydelig kommunikasjon og gode samarbeidsevner
 • Du liker at utfordringer og endringer er en naturlig del av hverdagen og vil kreve at du kan omstille deg om nødvendig

 

Vi søker en kvinne/mann med godt humør, evne til lagspill, til å utvikle medarbeidere og å skape arbeidsglede og resultater.

 

Vi tilbyr

 • Spennende ansvarsområde i en utviklingsorientert kommune
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

 

Har du spørsmål om stillingen eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med sektorleder helse Elisabeth Fossum på tlf. 917 07 395 eller epost elisabeth.fossum@osen.kommune.no, eller Hege Svendsen, Fremo Rekruttering, tlf. 905 87 920.

 

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.

 

Søknadsfrist 1. november