Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  21.02.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  Halden kommune
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  1205678
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark

To faste 100 % stillinger for pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Beskrivelse av arbeidssted

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er administrativt lagt til kommunalavdelingen for undervisning og oppvekst og kultur. 

Nærmeste overordnede er enhetsleder for PPT.

Enhet PPT består av avdelingene Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark kommuner og Logopedtjenesten for Halden kommune. Avdelingene holder til i Familiens hus og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste og barneverntjeneste. Tverretatlig samarbeid og koordinert innsats for barn og unge i Halden har høy prioritet. Vi ønsker å videreutvikle det tverrfaglige samarbeide med de andre enhetene i Familiens hus.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Hovedoppgavene er individ- og systemrettet arbeid vedr. elever i grunnskolen, barn før opplæringspliktig alder og voksne med behov for spesialundervisning. I tråd med sentrale føringer har vi økt fokus på tidlig innsats og forebygging, organisasjonsutvikling og kompetanseheving i samarbeid med skoler og barnehager.  

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Vi ønsker medarbeider med utdanning som cand. psychol eller minimum mastergrad innen spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi. 

Vi vektlegger:

 • evne til å skape tillit og kontakt 
 • god kommunikasjons- og samarbeidsevne  
 • evne til å ta et faglig objektivt perspektiv 
 • rådgivings- og veiledningskompetanse
 • kompetanse på barns og unges læring og utvikling 
 • kompetanse vedrørende systemrettet arbeid og organisasjonsutvikling 
 • test- og utredningskompetanse, det er ønskelig med sertifisering i Logos og Wechslertestene
 • erfaring fra arbeid i PPT og/eller fra grunnskole/barnehage
 • kompetanse i kartlegging og veiledning i ASK.
 • beherske muntlig- og skriftlig norsk

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår med de rettigheter og plikter som følger av gjeldende lover, avtaler og reglement. Lønn etter avtale. 

Halden kommune er i ferd med å kjøpe inn el-biler til bruk i tjenesten. Bilavtale inngås ved bruk av egen bil.

Kjøregodtgjøring etter Statens regulativ. Pliktig innskudd i Halden kommunale pensjonskasse med p.t. 2%. 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  knappen "Søk på stilling"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist 21.02.2019 Utlyst dato 24.01.2019 Vårref 870

Kontaktperson

Toril Bøe, Enhetsleder PPT, tlf: 69174543, mobil: 94814571, toril.boe@halden.kommune.no