Detaljer


Pedagogisk leder - vikariat 

Svangerskapsvikariatet som pedagogisk leder på storbarnsavdeling er ledig fra 16.12.19.

Konfektfabrikken er en 4 avdelings barnehage, plassert på Grünerløkka.

Hos oss får du mulighet til å jobbe i et sterkt fagmiljø som tar barns barndom på alvor, hvor barns egenverd er i sentrum!  Her jobber det et engasjert personale som byr på seg selv og har tilstedeværelsen, leken og et godt språkmiljø sentralt i hverdagen. Vi er opptatt av de små øyeblikkene i hverdagen, hvor barna får rom til å være seg selv, bli kjent med seg selv og sine grenser i trygge omgivelser og støtte til å utvikle vennskap og lekekompetanse. 

Personalet har stort fokus på å skape et godt miljø og vi har en kultur hvor vi gjør hverandre bedre og kontinuerlig er i utvikling, for barnas beste. 
Vi legger til rette for gode refleksjoner både på avdeling og på tvers, og kompetanseutvikling med utgangspunkt i fra Rammeplanen og Verdiplattformen til Læringsverkstedet. 

Arbeidsoppgaver
 • Pedagogisk og administrativ ledelse og drift av din avdeling.
 • Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet.
 • Ha ansvar for at de praktiske arbeidsoppgaver blir gjennomført i samarbeid med det øvrige personalet i barnehagen.
 • Være en tydelig leder som ser ditt personal og deres ressurser og delegerer arbeidsoppgaver for å sikre at avdelingens mål blir nådd.
 • Være en pådriver i evalueringsarbeid og kontinuerlig forbedring av barnehagen, og videre utarbeide og gjennomføre årsplan i samarbeid med medarbeiderne og styrer.
 • Legge til rette for godt samarbeid med foresatte, som igjen skaper gode forutsetninger for barnets beste og dets utvikling.
 • Holde deg faglig oppdatert og dele kunnskap om barns læring og utvikling som bidrar til kompetanseheving i barnehagen.
 • Være en raus og tydelig leder overfor ditt team, og delta aktivt i barnehagens lederteam.
 • Være med å sikre en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø, bl.a. etterlevelse av Læringsverkstedets kvalitetsstandard "Trygghet - Varme mennesker - Faglig best"
 • Påse at barnehagen drives i samsvar med Læringsverkstedets Verdiplattform.
 • Nærmeste leder er styrer
Kvalifikasjoner
 • 3-årig høyskoleutdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer. 
 • Erfaring fra barnehage er et krav
 • Gode lederegenskaper
 • Gode veilednings egenskaper
 • Du må være en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, som lytter og bryr seg om hva barna ønsker å formidle.
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Faglige ambisjoner og hjerte for det du driver med.  
 • Ha et stort engasjement for barns egenverd.  
 • Opptatt av kvalitet i samspill med barn og dets utvikling
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Relasjonsorientert med gode samarbeidsevner.
 • Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvikling.
 • Positiv holdning. 
 • Løsningsorientert og fleksibel.
 • Identifiserer deg med Læringsverkstedets verdier.
 • Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne.
 • Tålmodig, omsorgsfull og viser respekt for barna, foresatte og kollegaer. 
 • Strukturert og målrettet.
Vi tilbyr
 • Attraktivt pedagogisk konsept med tilgang til mye pedagogisk materiell
 • Aktivt og spennende fagmiljø
 • Kompetanseutvikling gjennom Læringsverkstedet Akademiet og jevnlige samlinger
 • Muligheter til å lære, vokse og mestre.
 • IA-bedrift.
 • Samarbeid med andre Læringsverkstedsbarnehager. 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer.
 • Åpenhet for nye og kreative innspill og ideer.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.  
 • Personlig egnethet vil vektlegges.