Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.11.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Undervisning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  569696

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Pedagogisk leder, fast stilling ved Karrestad barnehage

Med virkning fra 1.januar er det ved Karrestad barnehage ledig hel stiling som pedagogisk leder, per tiden ved 3-6 års avdeling.

Beskrivelse av arbeidssted

Karrestad barnehage er en 3-avdelings kommunal barnehage med plass til 50 barn i alderen 0-6 år, to avdelinger med plass til 18 barn, 3-6-år, og en avdeling med plass til 14 barn, 0-3 år. Vi er en mangfoldig barnehage med en stabil personalgruppe med mye kompetanse. Det sentrale i vårt pedagogiske arbeid er å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Vennskap, deltagelse og språk er noe av det vi har fokus på.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver.

Den pedagogiske lederens ansvar vil blant annet være å sikre progresjon/utvikling av det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Innenfor ansvaret tilligger også å lede og veilede medarbeidere i henhold til barnehagens verdigrunnlag, slik at vi gir barna våre en god hverdag. Barnehagen vektlegger et godt og nært foreldresamarbeid.

Kvalifikasjoner og utdanning

Fullført høyskoleutdanning som barnehagelærer/førskolelærer. Relevant erfaring er ønsket. Det er en fordel med tidligere ledererfaring fra tilsvarende arbeid

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner, stabilitet og evne til fleksibilitet

Faglig engasjement

Stabil og trygg, med positiv innstilling Imøtekommende og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr et engasjert miljø der en har et godt samarbeid og utnytter hverandres kompetanse til det beste for barna. Å holde seg faglig oppdatert er viktig for å sikre et godt barnehagetilbud i tråd med samfunnsutviklingen. Vi er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Østfold og vi har også et godt samarbeid med Halden videregående skole, avdeling for helse og oppvekst


Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Stillingen lønnes som barnehagelærer i henhold til tabellen hovedtariffavtalen med et tillegg for ansvaret som pedagogisk leder.

Det gis avansementstillegg for relevant tilleggsutdanning.

Halden kommune har pensjonsordning med 2 % pliktig innskudd


Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling.

Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson:

Hege Holone, Styrer/enhetsleder, tlf: 69182220, mobil: 45639880, hege.holone@halden.kommune.no