Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3362781
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Pedagogisk leder

Munkenga barnehage er en avdelingsbarnehage med tilsammen 14 ansatte og 60 barn fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen har to småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år og to storebarnsavdelinger med barn fra 3-6 år. En av storebarnsavdelingene er organisert med alle skolestartere på samme avdeling. Barnehagen ligger sentralt på Galgeberg, midt mellom Kampen, Vålerenga og Gamlebyen.
Vi ønsker deg som ser viktigheten av at barn skal bli selvstendige, nysgjerrige og lærelystne gjennom lek. Barnehagen skal være et sted hvor barn skal få lov til å være utforskende, delaktige og hvor de får utviklet og brukt sin fantasi. Da er vi avhengige av deg som er på gulvet og tilstede i samspill med barna. Munkenga barnehage søker en pedagogisk leder til en 100% fast stilling som skal være leder på avdelingen med skolestartere og spesielt ha ansvar for overgang barnehage –skole.  

Arbeidsoppgaver
Helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet   
Ansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet
Ansvar for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen
Medansvar for utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet
Helhetlig ansvar for å opparbeide og ivareta foreldresamarbeidet
Individuell oppfølging og veiledning av personalet innenfor eget ansvarsområde
Medansvar for at personalet arbeider mot felles målsettinger
Medansvar for barnehagens samarbeid med andre tjenester
Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger, medansvar for endrings- og utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert
Kvalifikasjoner

Godkjent utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
Evne til å planlegge, strukturere og organisere
Evne til å ta initiativ, samarbeide og arbeide selvstendig
Evne til fleksibilitet
Beherske relevant dataverktøy

Vi benytter norsk som arbeidsspråk og søker må ha gode norsk ferdigheter, både muntlig og skriftlig.

Bestått norskprøve B1 eller tilsvarende må dokumenteres. Søkere med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må vedlegge dokumentasjon på at de oppfyller kravet om norskferdigheter i barnehageloven § 18 b. Søknader uten vedlagt dokumentasjon blir ikke vurdert.

God evne til kommunikasjon med ansatte og brukere er avgjørende for arbeidet.

Arbeidet krever god fysisk helse
Menn oppfordres til å søke

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Godkjent politiattest kreves ved tiltredelse

Personlige egenskaper
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
God kommunikasjonsevne
Egnet helse til arbeid i barnehage
Utadvendt, entusiastisk og leken
Målbevisst og strukturert
Er beslutningsdyktig og tydelig
Fleksibel, tilpasningsdyktig og initiativrik
Er deltagende og bidrar på møter
Vi tilbyr

Å være en del av en mangfoldig og erfaringsrik personalgruppe

Kort vei til all kollektiv ferdsel 

Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 45 (kr 481 000,- til kr 602 800,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.

Planleggingsdager og personalmøter

Gode forsikrings- og tjenestepensjonsordninger i Oslo Pensjonsforsikring

Bedriftsavtale med SATS og Fitness 24/7 

Personalhytte på Trysil

Tiltredelse etter avtale