Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3269098
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Pedagogisk leder

Bli med å skape #byensbestebarnehager!

Bydel Sagene ligger sentralt i Oslo, og betegnes ofte som en liten «by i byen». Kulturlivet er mangfoldig og rikt og bydelen har mange kafeer, små butikker, parker og vakre Akerselva renner igjennom med flotte turmuligheter. Bydel Sagene har stort fokus på kvalitet i barnehagene og det jobbes kontinuerlig med utvikling på alle nivåer.

Bydelens barnehager er ulike og har spennende særpreg. Vi er store barnehager og små barnehager, vi holder til i gamle og nye bygg og har beliggenhet i alt fra friområder langs Akerselva til sjarmerende gamle bygårder.

Bydel Sagene er inne i en spennende organisasjonsutvikling der vi er på vei til å bli #byensbestebarnehager.

Den ledige barnehagelærerstillingen er knyttet til Oskar Braaten barnehage som ligger sentralt på Torshov i Bydel Sagene. Vi er en liten barnehage med tre avdelinger, én småbarnsavdeling med barn fra 1-2 år og to avdelinger med barn fra 2-6 år. Vi har et stort uteområde, som ble renovert i 2016, med mulighet for allsidig lek og aktivitet. Når vi nå skal ansette en barnehagelærer til, vil vi ha over 50% pedagogdekning. Barnehagen har også 100% styrerressurs.

Hvis du søker denne stillingen, er du en engasjert og aktiv barnehagelærer som ønsker å bidra positivt inn i barnas barndom. Du er opptatt av å skape gode og trygge hverdager for og med barna, der alle blir anerkjent, inkludert og kjenner tilhørighet. Du prioriterer lek i ditt arbeid og arbeider for at alle barn skal være inkludert i et lekefellesskap. Du er en barnehagelærer som er opptatt av å innhente ny kunnskap og deler kunnskap og ideer med de andre ansatte.

Mangfold er noe som representerer vår barnehage, både i møte med barn, foresatte og ansatte. Dette ser vi på som verdifullt. Vi har fokus på å skape gode opplevelser for og med barna, bidra til utvikling og til å utjevne sosiale forskjeller.

I år har vi hatt spesielt fokus på bærekraft og hvordan vi på ulike måter kan ta vare på samfunnet vårt, både for dagens og fremtidens barn. Barnehagen deltar i pilotprosjektet "Barnas Verneombud", som er et samarbeid mellom PBL og Stine Sofie Stiftelse. 

Vi kan gi deg et inkluderende arbeidsmiljø med masse glede og humor, samtidig som det beste for barna alltid er vårt viktigste fokus.

 

Les mer om oss på vår hjemmeside:
https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-i-oslo/oskar-braaten-barnehage/#gref

                     

Arbeidsoppgaver

Bidra til det pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom å ta del i; - planlegging av den daglige virksomheten, -planlegging av arbeidet med enkeltbarn og gruppen, -gjennomføring og deltakelse i pedagogiske aktiviteter i tråd med overordnede føringer.
 
Bidra til et godt samarbeid med personalet, foreldrene, barna og ulike samarbeidspartnere gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; i -de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, -på avdelings- og personalmøter og i andre sosiale sammenhenger.
 
Legge til rette for trygge og gode lærings- og lekemiljø for barna gjennom å; - bidra til barns medvirkning, - gi hvert enkelt barn og barnegruppen den oppmerksomhet og hjelp de har behov for i hverdagen, - etter avtale påta seg ansvar ved pedagogisk leders fravær, - etter avtale ta ansvar for gjennomføring av tiltak og aktiviteter, - etter avtale gjennomføre observasjoner og dokumentere arbeidet på avdelingen.
 
Å ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom å; - ta del i det praktiske arbeidet i barnehagen generelt, - følge og gjennomføre felles satsninger, -delta aktivt i personalmøter, veiledningsmøter og planleggingsdager.
 
Å bidra til høy faglighet og profesjonalitet ved å gjennomføre en praksis som bygger på valid forskning og å holde deg orientert og være faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner
Utdanningskrav: Barnehagelærer
Utdanningsnivå: Bachelor
Språk; Norsk – gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Eventuelt minimum bestått norskprøve B2
 
Du kan vise til gode referanser
Personlige egenskaper
Det er viktig at du;
 
-          Er faglig engasjert og oppdatert på barnehageforsking
-          Samarbeider godt med personalet og foresatte, opptrer tydelig, imøtekommende og redelig
-          Er løsningsfokusert og fleksibel
-          Er trygg og uredd i møte med andre, samtidig som du er lydhør og respektfull.
-          Verdsetter kulturelt og etnisk mangfold
-          Kan reflektere rundt din rolle som voksen og fagperson
-          Setter deg klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet
-          Er positiv til endringer og nye erfaringer
-          Tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i barnehagen
-          Engasjerer medarbeidere, foresatte og barn
-          Trives med å jobbe i team samtidig som du evner å lede din avdeling på en selvstendig måte.
 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen.
Vi tilbyr

-          Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle»
-          Jobb i en barnehage med stort fokus på kvalitet, utvikling og godt omdømme
-          Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet
-          En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet
-          Varierte arbeidsoppgaver
-          Tett oppfølging og veiledning av styrer
-          Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet
-          Varierte tur og lekemiljøer i hele bydelen
-          Felles veiledning for nyutdannede barnehagelærere
-          Et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
-          Lønnsplassering i lønnstrinn 31 - 44 i Oslo kommunes regulativ.
-          Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.