Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Overlegevikariat i onkologi - Seksjon for lungeonkologi

Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen har også lands-, område- og lokalsykehusoppgaver i onkologi og palliasjon.
Avdelingen ønsker å bidra med forskning, fagutvikling og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Klinisk/pasientnær forskning vektlegges, og deltagelse i klinisk kontrollerte studier prioriteres. Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med flere av fakultetene på Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen.

Avdelingen har som målsetting at alle overleger skal ha PhD og ønsker å legge til rette for at både overleger og LiS skal få slik forskningskompetanse. En ønsker også å legge til rette for at klinisk arbeid skal kunne kombineres med klinisk forskning og undervisning.

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokaliteter; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for poliklinikker (med dagbehandlingsenheter), strålebehandling, sengeposter, lindrende behandling, bryst- og endokrinkirurgi, utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte, seneffekter, celleterapi, forskning og kontortjeneste. Det er i tillegg ni legeseksjoner i avdelingen; åtte onkologiske fagseksjoner og én seksjon for leger i spesialistutdanning (LiS). Seksjoneringen er overgripende mellom lokalitetene. Ansatte må være forberedt på å arbeide på ulike lokaliteter etter nærmere avtale.

Avdelingen har nå ledig overlegevikariat i seksjon for lungeonkologi med mulighet for forlengelse.

Søkere som kommer fra land utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig. Vi gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon vedrørende stillingen vil skje per e-post. Bekreftelse på norsk autorisasjon, evt spesialistgodkjenning og attester skal legges ved søknaden. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid på avdelingens sengeposter og poliklinikker, samt innen stråleterapi
 • Eventuell deltagelse i kliniske forskningsprosjekter
 • Eventuell deltagelse i bakvaktsordning
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i onkologi, fortrinnsvis på spesialistnivå
 • Klinisk erfaring innen medikamentell kreftbehandling og stråleterapibehanding
 • Forskningskompetanse på PhD-nivå eller høyere vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Undervisningskompetanse
Personlige egenskaper
 • Vi søker en person med faglig engasjement, som ønsker å være med på å utvikle faget både klinisk og akademisk
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlige egenskaper for øvrig vil vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift