Detaljer


Overlegevikariat

Det er ledig et 6 mnd overlegevikariat med tiltredelse 01.01.20.
Det søkes fortrinnsvis om spesialist i pediatri med noe erfaring innen kreft og blodsykdommer hos barn og ungdom. Oslo universitetssykehus er et godkjent «Comprehensive Cancer Center (CCC)», og Barneavdeling for kreft og blodsykdommer er landets største avdeling for barn og ungdom med blod og kreftsykdommer og behandler pasienter fra 0 – 18 år. Overleger ved avdelingen tar del i utredning, behandling og oppfølging av alle pasientgrupper, men den enkelte overlege får spesialansvar for et bestemt fagområde (benign hematologi, leukemi, hematologisk stamcelletransplantasjon, solide CNS svulster og solide svulster utenfor CNS). Vi jobber i team og forstår at nye overleger trenger erfarne barneonkologer å støtte seg til i beslutningsprosessen, men vår travle kliniske hverdag krever selvstendighet og evnen til å ta beslutninger.
Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og majoriteten av våre pasienter inkluderes i internasjonale forsknings- og behandlingsprotokoller. Avdelingen har landsfunksjon for allogen stamcelletransplantasjon hos pasienter < 18 år og er et JACIE-akkreditert transplantasjonssenter.
Det legges vekt på erfaring med pasientgruppen, klinisk gjennomføringsevne, fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver, selvstendig vurderingsevne og gode samarbeidsegenskaper. Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktordning kan bli pålagt.

Vi ber om at 2 referansepersoner oppgis i søknaden. Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig. Bekreftelse på norsk
autorisasjon og attester skal legges ved søknaden. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres. Kun søkere som leverer søknader elektronisk vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
Utredning, behandling og oppfølging av barn og ungdom med blod- og kreftsykdommer.

Kvalifikasjoner
For stillingen ønskes fortrinnsvis norsk spesialistgodkjenning i pediatri og noe erfaring med behandling av barn med kreft og blodsykdommer eller beslektede fagfelt.

Vi tilbyr

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.

Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.