Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege vikariat

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». 

Vi søker nå overlegevikar ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, varighet  7 måneder med mulighet for forlengelse.

Infeksjonsmedisinsk avdeling på OUS Ullevål er landets største i sitt slag og dekker hele det infeksjonsmedisinske fagfeltet. Det behandles også ledsagende indremedisinske tilstander. Avdelingen har to sengeposter, infeksjonsmedisinsk sengepost (INFS1) med 21 senger hvorav 6 isolat med undertrykksventilasjon, og isolatposten (INFS2) med 12 senger hvorav 8 isolat med undertrykksventilasjon inkludert fasiliteter forhøysikkerhetsisolasjon. Avdelingens poliklinikk behandler bla landets største hiv-kohort.  Avdelingen driver utstrakt tilsynsaktivitet ved hele Campus Ullevål. Avdelingens forskningsgruppe jobber spesielt m kroniskeinfeksjoner (hiv, tuberkulose, viral hepatitt), tropemedisin, sepsis og antibiotika-resistens.  

Arbeidsoppgaver:

Infeksjonsmedisinsk avdeling styrker tilsynsfunksjonen midlertidig for å dekke et økende behov med blant annet krigsskadde pasienter. Hvis intern rokkering av arbeidsoppgaver kan den som ansettes heller delta i andre kliniske oppgaver på avdelingen slik som overlege på sengepost, inkludert supervisjon av leger i spesialisering, og på infeksjonsmedisinsk poliklinikk.

Kvalifikasjoner:

Den som ansettes må være spesialist i Infeksjonssykdommer eller ha tilstrekkelig erfaring i faget til å jobbe selvstendig og supervisere leger i spesialisering.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

  • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
  • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

  • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
  • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.