Detaljer


Overlege (urologi)

Avdeling for urologi har i dag ca. 150 årsverk. Den kliniske aktiviteten omfatter ca. 2000 operative inngrep, 20 000 polikliniske konsultasjoner og 3500 innleggelser årlig. Avdelingen har i dag virksomhet ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker og har også ansvar for å yte urologiske tjenester ved Ullevål, bl.a. innen multitraumatologi. Virksomheten har fagansvarlige overleger for 8 fagområder: nyrekreft, prostatakreft, testikkelkreft, peniskreft, rekonstruksjone og nevrourologi, nyrestein og generell urologi. Avdelingen dekker alle funksjoner i urologi fra lokalsykehusfunksjoner til regionsfunksjoner.

Den kliniske virksomheten benytter i stor grad moderne teknologi innen diagnostikk og behandling og disponerer blant annet to DaVinci plattformer.  Det er omfattende forskningsaktivitet, spesielt innen urologisk kreft og rekonstruktiv- og nevrourologi.  

Avdelingen har ledig vikariat fra 01.01.20 til 31.12.20. Avdeling for urologi hører til Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT). KIT har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en betydelig andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever- og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin. 

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakt til aktuelle kandidater per e-post. Kun søknader sendt elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver

Pasientbehandling innen urologi, herunder poliklinikk, kirurgi, visitt, med mer.

Kvalifikasjoner

Søkere må beherske skandinaviske språk og være godkjent spesialist i urologisk kirurgi i Norge.

Det legges vekt på bred urologisk er faring, forskningsinteresse og gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner, både innad i egen og sammen med andre profesjoner.

God formidlingsevne med pasientinformasjon.

Solid erfaring innen urologisk kirurgi.

Forskningsinteresse innen urologi er fordelaktig.

Vi tilbyr

Hyggelig arbeidsmiljø

Lønn etter avtale

Faglig og personlig utvikling

Utfordrende og variert arbeid

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk i pensjonsordning og ulykkesforsikring