Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege, spesialist i psykiatri

Offentlig forvaltning

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med ca. 150.000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. DPS'et har følgende seksjoner: Seksjon for rus og psykosebehandling, Allmennpsykiatrisk seksjon, og Seksjon for døgnbehandling. Døgnseksjonen består av tre enheter med totalt 30 sengeplasser. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud.

Akuttenheten ble etablert i 2006 og tilhører fra 01.10.21 Seksjon for psykose og rusbehandling, som også består av en Psykosepoliklinikk med et TIPS-team og tre FACT-team. Akuttenheten består av en overlege, en lege i spesialisering, en psykologspesialist, en psykolog, en psykiatrisk sykepleier en sosionom og enhetsleder. Enhetens kjerneoppgave er prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingstilbud og kortvarig oppfølging og behandling. Enheten har noe ambulant virksomhet. Akuttenheten samarbeider med pårørende, fastleger, bydeler, Akuttpsykiatrisk avdeling,  andre enheter i klinikk/DPS samt andre aktører. Enheten har åpent alle hverdager fra kl. 08.00-15.30, om ønskelig kan stillingen inngå i vaktordning ved DPS.

Vi søker nå en dyktig og engasjert overlege!

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i enhetens oppdrag og gi tilbud om akutt psykiatrisk hjelp i DPS sitt opptaksområde
 • Prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingsbehov
 • Kortvarig individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Noe ambulant virksomhet, særlig knyttet til gjennomføring av anmodning om tvungen legeundersøkelser
 • Medisinskfaglig ansvar for medikamentell behandling av pasienter under behandlingsperioden
 • Ustrakt nettverkssamarbeid og aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Veiledning til LIS

Kvalifikasjoner:

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team med høy kompetanse og engasjement
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling

Personlige egenskaper:

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri. LIS med godkjent turnus og kort tid igjen til spesialistgodkjenning samt erfaring fra psykiatrisk praksis vil også kunne vurderes
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

I denne stillingen er det viktig at du:

 • Har interesse for arbeid med pasienter i krise, med uavklarte akutte behov for hjelp
 • Kan arbeide selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibelt
 • Trives med å samarbeide på tvers i team
 • Kan ta raske vurderinger og beslutninger
 • Har gjennomføringsevne

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.