Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Ved Intermediær døgnbehandlingsenhet har vi fra oktober 2022 ledig fast stilling som overlege.

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Seksjonen består av tre enheter; Akutt døgnbehandlingsenhet, Front Ungdom hjemmesykehus og Intermediær Døgnbehandlingsenhet. I tillegg er det etablert et dagtilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. 
Enheten er en 7-døgns sengepost med 6 sengeplasser, og det er elektive innleggelser. Enheten har fokus på kognitiv adferdsterapi. Vårt behandlingstilbud består av miljøterapi, individualterapi, foreldrearbeid, ungdom- og foreldregrupper og aktivitetsgruppe for ungdom. Enheten er tverrfaglig bemannet med overleger, psykologer, miljøterapeuter / sykepleiere og leger i spesialisering.

Arbeidsoppgaver:

 • Selvstendig behandlingsansvar, pasientansvar, journalansvar i henhold til helsepersonelloven, herunder faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernlov.
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Utøvelse i eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og målsetting.
 • Veiledning, oppfølgning, vurdering og anbefaling til godkjenning av leger i spesialisering
 • Kan være aktuelt å inngå i avdelingens vaktordning

Kvalifikasjoner:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Stabil overlegegruppe i avdelingen
 • Mulighet for å delta i avdelingen og seksjonens forsknings- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom
 • Erfaring med gjennomføring av TPH
 • Fordel med kompetanse på spiseforstyrrelser

Vi tilbyr:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen og kan takle krevende situasjoner
 • har evne til omstilling og nytenkning i henhold til overordnete føringer og til det beste for ungdomspopulasjonen 

Dersom du synes stillingen virker spennende, håper vi du vil søke!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.