Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege smittevern

Offentlig forvaltning

Vi du hjelpe oss med å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner?

Vi har 50% ledig vikariat for smittevernlege fra 1.9.22 - 1.9.23, med mulighet for forlengelse!

Smittevernavdelingen har en rådgivende funksjon og jobber overordnet med smittevern for behandlingstedene i Vestre Viken HF og syv avtalekommuner. Avdelingen er organisert under Medisin og helsefag og har to smittevernleger, syv smittevernsykepleiere og en spesialrådgiver. 

Hovedoppgaver for avdelingen er knyttet til utarbeidelse, gjennomføring og vedlikehold av infeksjonskontrollprogrammet. Dette har til hensikt å forebygge smittespredning og å begrense og overvåke forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI). I dette ligger blant annet overvåkning av helsetjenesteassosierte infeksjoner, utbruddshåndtering, smittesporing og antibiotika styring. Vi er rådgivere inn ved nybygg, ombygging, innkjøp av medisinsk- og annet utstyr og deltar i prosjekter og forbedringsarbeid relatert til organisering, kompetanse og drift.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en overlege/LIS 2/3 med spesialisering (eller i sluttfasen av spesialiseringen) i infeksjonssykdommer eller medisinsk mikrobiologi. Andre spesialiteter med interesse for infeksjonsmedisin  kan også være aktuelle. Du må ha gode ferdigheter innen skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Har du kompetanse og erfaring innen smittevernfaget eller epidemiologi er det en fordel.

Personlige egenskaper:

  • Har gode samarbeidsegenskaper
  • Har gode ferdigheter i kommunikasjon, er tydelig og har evne til å lytte
  • Er løsningsorientert med god evne til gjennomføring og er fleksibel
  • Kan arbeide målrettet etter avdelingens målsettinger og kunne bidra i helheten

Din personlige egnethet for stillingen vil vektlegges ved tilsettingen.

Vi tilbyr:

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en avdeling med høy kompetanse og godt  arbeidsmiljø
  • Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid og oppmøtested
  • Teamsamarbeid på tvers av fagkompetanse