Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - onkologi

Offentlig forvaltning

Kjære søker og kollega – velkommen til et sykehus som gjør alvor av å sette pasienten i fokus!

Vi søker etter en spesialist i onkologi til fast overlegestilling, eventuelt kan LIS med kort forventet tid til ferdig spesialist bli vurdert.

Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for befolkningen i hele Østfold og Akershus syd. Pasienter og pårørende forventer høy kunnskap og oppdatert behandling og diagnostikk. Avdelingen etterstreber og har mål om utstrakt forskningsvirksomhet for å ligge i front og komme pasientene til gode. Vi har tilgang til PET CT. Nye behandlingsmetoder er tatt i bruk - CMS, iverksettelse av hjemmebehandling med antibiotika og et innovasjonsprosjekt med blodprøvetaking hjemme, er eksempler på dette.  Vi etterstreber et godt samarbeid med de ulike profesjoner og yrkesgrupper som til sammen utgjør kreftavdelingen. Det samme gjelder for våre øvrige samarbeidspartnere internt og eksternt.
Kreftavdelingen har for tiden 26 senger fordelt på et døgnområde med 3 sengetun, poliklinikk og senter for lindrende behandling. Det er totalt  16 årsverk overleger og 10 årsverk lege i spesialisering. Fagområde hematologi ligger også til avdelingen.

Legetjenesten er organisert i linje til avdelingssjef.
Ta gjerne kontakt i forkant av søknad.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.  

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid på poliklinikk og sengepost
 • Veiledning av LIS
 • Tverrfaglig samarbeid 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig
 • Spesialist i onkologi, gjerne med interesse for GI-cancer 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig dyktig og engasjert i å videreutvikle fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibel, innovativ, løsningsorientert og endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et meget dynamisk miljø 
 • Muligheter for forskning
 • Et meget godt faglig miljø, dyktige medarbeidere og variert pasientgrunnlag 
 • Nært samarbeid med regionavdeling - Oslo Universitetssykehus
 • Unik mulighet til å være med på å videreutvikle en kreftavdeling med store visjoner for fremtiden
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet ved E6
 • Flat lederstruktur  
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

i ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.