Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege / Lege

Offentlig forvaltning

Alderspsykiatrisk seksjon på Kalnes har en døgnavdeling med 10 senger og et skjermingsrom. Vi har også en poliklinikk som består av 2 overleger og 3 spesialsykepleiere.
Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykiatrien som har til oppgave å diagnostisere og behandle eldre med psykiske lidelser. Alderspsykiatriske lidelser kjennetegnes ved at de opptrer for første gang etter fylte 65 år, og at det foreligger en nær sammenheng mellom opptreden av psykiatrisk og somatisk sykdom, eller mellom psykiatrisk sykdom og biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomener. Noen unntak fra dette som allikevel ofte følges opp fra alderspsykiatri er demenssykdommer som kan oppstå i yngre alder, som Alzheimers sykdom med tidlig debut eller frontotemporallappsdemens. Pasienter med eksisterende demens må vanligvis ha atferdsproblemer eller en psykisk lidelse som for eksempel angst eller depresjon som tilleggssymptomatikk for å få et utrednings-tilbud i Alderspsykiatrisk seksjon.

Målgruppen er:
- Personer med alvorlig psykiatrisk lidelse med debut etter fylte 65 år
- Personer med demens og atferdsproblemer/psykiatriske symptomer, som ikke kan løses i primærhelsetjenesten, uavhengig av alder
- Personer med en uavklart demensdiagnose og omsorgsnivå etter utredning i primærhelsetjenesten, uavhengig av alder
- Personer med mistanke om demens som allerede har en psykiatrisk diagnose, som ikke kan løses i primærhelsetjenesten, uavhengig av alder

Ansettelse kan skje før søknadsfrist utløper.
   

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Ønskelig med bred klinisk bakgrunn, gjerne med erfaring fra arbeid i allmennlegepraksis
 • Leger og leger som nærmer seg ferdig spesialisering kan også søke

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet 
 • Evne til strukturert, effektivt arbeide
 • Fleksibilitet
 • Evne til å jobbe godt i team 
 • Uredd i møte med mennesker med utfordrende atferd
 • Ønske om å bidra positivt i arbeidsmiljøet, både sosialt og faglig
 • Bistå i utvikling av faget i seksjonen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God formidlingsevne for undervisning og veiledning av pårørende og helsepersonell i kommuner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr opplæring digitalt, kurs og veiledning
 • Godt og positivt arbeidsmiljø
 • Vi er en seksjon som er kjent for å ta godt i mot nyansatte og vikarer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.