Detaljer


Overlege - klinisk nevrofysiologi

Klinisk nevrofysiologisk laboratorium ved OUS lyser ut en overlegestilling (vikariat) i perioden 01.03.2020 - 31.12.2020 med mulighet til forlengelse.

Seksjonen har to lokalisasjoner (Rikshospitalet og Ullevål). Seksjonen har 4 LIS stillinger og 5 overleger. Man vil inngå i vaktordning. For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner. Ved mangel på kvalifiserte søkere vil konstituering av LIS bli aktuelt.
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for tolking av EEG, aEEG, LTM, PSG/MSLT, fremkalte responser(VEP, SEP og AER), autonome tester, tynnfibertester m.m. på voksne og barn.
 • Selvstendig utførelse av EMG og nevrografi.
 • Ultralydundersøkelse av perifere nerver 
 • Vurdering av henvisninger.
 • Delta i seksjonens internundervisning, inkludert opplæring og veiledning av LIS, KNF teknikere og annet helsepersonell.
 • Deltakelse i forskning og kvalitetsarbeid.
 • Delta i vaktordning.  
Kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet
 • Det ønskes bred klinisk erfaring, og erfaring innen nevrologi og/eller klinisk nevrofysiologi vil vektlegges 
 • Gode skriftlige og muntlige norsk-kunnskaper.
 • Det er en fordel om søker har forskningskompetanse og/eller erfaring.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Strukturert, effektiv
 • Ansvarsbevisst
 • Resultatorientert
 • Fleksibel, gode evner til å tilegne seg nye metoder
 • Pasientorientert
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå
 • God pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for forlengelse