Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i klinisk nevrofysiologi

Offentlig forvaltning

Seksjon for klinisk nevrofysiologi har ledig en fast overlegestilling til spesialist i klinisk nevrofysiologi.

Stillingen er uten vakter. Tiltredelse etter avtale.

Ved seksjon for klinisk nevrofysiologi jobber det per i dag to nevrologer, der en snart vil være ferdig spesialist i klinisk nevrofysiologi. Videre har vi flere sykepleiere som arbeider som teknikere. Det er en travel seksjon som utfører ca 1500 standard EEG, 300 LTM, 2000 nevrografier og 450 EMG årlig. I løpet av høsten vil vi starte opp med SEP. Vi har ønske om å bli utdanningsinstitusjon for LIS når vi har tilsatt spesialist i klinisk nevrofysiologi.

Nevrologisk avdeling i Drammen har områdeansvar for hele Vestre Viken, med et befolkningsgrunnlag på ca 500.000.
Seksjonen er tett knyttet opp til nevrologisk avdeling, som er en stor nevrologisk avdeling med 27 senger og ca 30 leger. Nye Drammen sykehus er under bygging og all aktivitet skal i 2025 flytte inn i et helt nytt sykehus.

   

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for og selvstendig tolking av EEG, LTM, fremkalte responser (VEP og SEP), på voksne og barn.
  Selvstendig utførelse av EMG og nevrografi
 • Vurdering av henvisninger, samt bidra med skriftlig kommunikasjon med pasienter og annet helsepersonell
 • Delta i seksjonens internundervisning, inkludert opplæring og veiledning av LIS, KNF teknikere og annet helsepersonell
 • Deltakelse i kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i klinisk nevrofysiologi
 • Da man må jobbe selvstendig er det ønskelig med bred klinisk erfaring, og erfaring innen nevrologi og/eller klinisk nevrofysiologi vil vektlegges 
 • Gode skriftlige og muntlige norsk-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Strukturert, effektiv
 • Ansvarsbevisst
 • Resultatorientert
 • Fleksibel, gode evner til å tilegne seg nye metoder
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Vaktfri tjeneste
 • Mulighet til å påvirke utvikling av seksjonen utfra interesseområder
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift)
 • Faglig og personlig utvikling