Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

     Overlege - gastrokirurgi 

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 2 vikariater som overlege – spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Stillingen inngår i seksjonens vaktordning som for tiden er 8-delt. Oppstart 1. september 2022 eller etter avtale.

Det er mulig for LIS3 som har kort tid igjen av utdanning, å søke. Ved eventuell intern rekruttering blir det ledig LIS3-stilling.

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. Nedslagsfelt er på ca. 240 000 innbyggere. I løpet av de siste årene er hele sykehusets bygningsmasse fornyet. I høst flyttet vi inn i nytt Akuttsenter og nye sengeposter.
Kirurgisk klinikk sine satsingsområder er videreutvikling av kreftområdet, karkirurgi/intervensjon og den akutte kirurgiske pasientbehandlingen.

Seksjonen har stor faglig bredde. Særlig fokus nå er behandling av kolorektal kreft og robotassistert kirurgi. Avdeling for radiologi og for patologi er faglig sterke og utstyrsmessig oppdatert for å støtte moderne kreftutredning og diagnostikk.

Det pågår flere kliniske studier ved seksjonen og fire av overlegene har doktorgrad. Seksjonen er nært knyttet opp mot Senter for Sykelig Overvekt (SSO). Siden oppstarten i 2004 har 13 doktorander fullført sin avhandling ved SSO og to av disse har vært innen kirurgi.

Kvalifikasjoner:

  • Spesialist i gastroenterologisk kirurgi
  • Gjennomført både ATLS-kurs og DSTC-kurs, da seksjonen har hovedansvar for traumemottaket. 
  • Det vil bli lagt vekt på at søkeren har erfaringsbakgrunn som tilsvarer seksjonens behov og at han/hun har gode samarbeidsevner.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

  • Selvstendig og ansvarsbevisst.
  • Strukturert og resultatorientert.
  • Gode kommunikasjonsevner.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
  • Mulighet for deltagelse i utviklings- og forskningsprosjekter.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.