Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege, fast

Offentlig forvaltning

Er du en dedikert og kompetent spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp? Ønsker du å bidra til å forme fremtidens helsetjenester i et dynamisk og støttende miljø? Da kan denne stillingen være perfekt for deg!

Om oss: Gynekologisk avdeling ved Elverum Sykehus er kjent for sitt høye faglige nivå og gode arbeidsmiljø. Vi har et team bestående av 6 leger i spesialisering og 6 overleger som samarbeider tett for å sikre best mulig pasientomsorg. Med omtrent 900 fødsler i året, og et bredt spekter av gynekologiske behandlinger, inkludert avansert robotkirurgi, er vi stolte av å være en ledende avdeling innen vårt felt.

Hvorfor Elverum Sykehus? Elverum Sykehus ligger i naturskjønne omgivelser som byr på flotte muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Vi er stolte av vårt sterke lokalmiljø og vår kultur for samarbeid og kontinuerlig forbedring. Som del av vårt team vil du få muligheten til å utgjøre en reell forskjell i pasientenes liv og bidra til å forme fremtidens helsetjenester.

Gynekologisk avdeling har følgende stilling ledig:
Overlege 100% fast stilling. Ledig f.o.m. dags dato.

Nordsjø-turnus som gir god balanse mellom arbeid og fritid.

Kvalifikasjoner:

  Norsk autorisasjon som lege.

  Spesialistgodkjenning i kvinnesykdommer og fødselshjelp.

  Beherskelse av et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

  Erfaring med vaginale sete- og tvillingforløsningsmetoder

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til effektivt samarbeid i tverrfaglige team.
 • Løsningsorientert, fleksibel og konstruktiv tilnærming.
 • Strukturert og effektiv i håndtering av varierte arbeidsoppgaver.
 • Høy grad av personlig integritet og profesjonalitet.

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med mulighet og fokus for faglig utvikling og spesialisering
 • En avdeling med fokus på godt samarbeid og kompetansedeling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning  
 • Vi tilbyr en avdeling av passe størrelse hvor du får jobbet både med gynekologi og fødselshjelp på vaktene og samtidig kan få hevet kompetansen din på enkelte områder.
 • Arbeidsmiljøet er godt og vi er gode på å samarbeide i team rundt pasienten. Vi utdanner mange LIS og jobber for å stadig bli bedre i veiledning og opplæring av nye
  spesialister.            

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.