Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege, Endokrinologi

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling har ledig stilling som overlege ved endokrinologisk seksjon. LIS med kort tid til ferdig spesialisering vurderes på lik linje med ferdig spesialister.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus er en stor avdeling med over 100 leger. Vi har lokalsykehusfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter, og har i tillegg seksjon for kreftbehandling, geriatri, akutt slagbehandling og rehabilitering, akuttmottak, seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.

Avdelingen har i alt 540 ansatte. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner.

Medisinsk avdeling er en komplett indremedisinsk avdeling med et svært godt arbeidsmiljø. Samarbeidet med de andre spesialitetene er meget godt og effektivt, med fokus på at god pasientbehandling skal stå i sentrum.

Medisinsk avdeling har også nylig opprettet en seksjon for forebyggende medisin, som har fokus på behandling av overvekt og metabolsk syndrom. Dette er et tilbud for hele Vestre Viken, inkludert barn.

Endokrinologisk seksjon er en del av Medisinsk avdeling. Det jobber tre spesialister ved seksjonen, i tillegg til 1-2 LIS3. Nå søker vi etter ytterligere en overlege, i 100% stilling. Vi holder til i hyggelige lokaler, og har et meget godt sosialt og faglig miljø. Vi har felles morgenmøte for legene ved hele medisinsk avdeling, med daglig undervisning og diskusjon av pasienter på tvers av fagfelt. Internt i seksjonen har vi ukentlig undervisning, diabetesteam-møter og legemøter der vi diskuterer pasientkasuistikker. 

Seksjonen ivaretar all generell endokrinologi for befolkningen i Asker og Bærum, samt noe fra nedslagsfelt til Ringerike Sykehus. Vi har regelmessige tverrfaglige tyreoideamøter i Vestre Viken og samarbeid med OUS ved behov. Vi samarbeider også med den nyopprettede seksjonen for forebyggende medisin (overvekt, lipidforstyrrelser). 

Gravide med endokrine problemstillinger følges ved seksjonen.

For øvrig har vi fotsårpoliklinikk, ansvar for endokrinologisk konfereringstelefon, tilsyn av inneliggende pasienter, supervisjon/veiledning LIS osv.

Endokrinologene samarbeider tett med seksjonens to diabetessykepleiere (skal økes til tre),  og vi har to kliniske ernæringsfysiologer tilknyttet seksjonen.

Til vår hyggelige seksjon søker vi nå etter en faglig kompetent kollega med gode samarbeidsegenskaper. Det er ikke en forutsetning at man er ferdig spesialist i endokrinologi, vi vil også vurdere søkere med kort tid igjen til ferdig spesialisering. 

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Poliklinikk  (generell endokrin poliklinikk, fotsårpoliklinikk, svangerskapspoliklinikk)
 • Endokrinologisk konfereringstelefon/tilsynsoppgaver på sykehuset
 • Veiledning/supervisjon LIS 
 • Bidra til faglig utvikling/internundervisning i seksjonen og medisinsk avdeling. 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist endokrinologi, med norsk autorisasjon som lege
 • Lege i spesialisering: LIS med kort tid til ferdig spesialisering vurderes på lik linje med ferdig spesialister 
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og arbeidsom
 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner 

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt sosialt og faglig miljø