Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling innen klinikk for psykisk helse og rus. Vi har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. ARA består av 4 døgnseksjoner - 2 avgiftningsseksjoner og 2 behandlingsseksjoner. Avdelingen har opprettet en egen poliklinikk som er ansvarlige for inntaksarbeidet og LAR. 

ARA Døgnseksjon Blakstad gir behandling til personer med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP). Det følges et standardisert behandlingsforløp inntil 16 uker døgnbehandling før overføring til videre behandling i TSB poliklinikk eller kommune. Behandlingen er i stor grad gruppebasert etter evidensbasert og anerkjent metodikk. Pasientene får individuell psykoterapi, miljøbehandling og tilbud om medikamentell behandling.

Seksjonen har en detaljert, evidensbasert faglig plattform som tydeliggjør de forskjellige elementene i behandlingen og hvordan disse utgjør et tett ukeprogram.
Behandlingstilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn, men seksjonen har også ansvar for behandling etter helse og omsorgstjenestelovens § 10-2 og 10-4. Seksjonen har i oppgave å foreta helhetlig, strukturert utredning og diagnostisering av pasienter der dette tidligere ikke er gjort.  

ARA Døgnseksjon Blakstad ligger i flotte omgivelser på området Blakstad sykehus.Det er gode parkeringsmuligheter og god offentlig kommunikasjon, 25 min fra Oslo sentrum. Klinikkens produktive forskningsavdeling ligger også på området. Seksjonen har 12 behandlingsplasser og er bemannet med 28.5 årsverk. Det arbeides i tverrfaglige team med i hovedsak høyskoleutdannet turnuspersonal.  

Det er jevnlige fagseminarer for alle behandlere (psykologer og leger). Det gis mulighet for relevant videre- og etterutdanning. Veiledning etter behov.
Vi søker nå en engasjert overlege. Det vil bli lagt vekt på faglig kompetanse og  relasjons- og samhandlingskompetanse. Nærmeste leder er seksjonsleder.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Ved behov kan arbeidssted endres til andre seksjoner i ARA.

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri
 • Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring fra rus og/eller psykiatri
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Grunnleggende IT-kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Ha et ønske om å utvikle rusmedisinfaget, med fokus på pasientene
 • Tenke helhetlig, være faglig oppdatert
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet, endringsvilje og ha arbeidskapasitet
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer - preget av positiv og åpen dialog
 • Faglig utfordrende oppgaver
 • Gode fagutviklingsmuligheter
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene overenskomst
 • Beliggende på Blakstad sykehus