Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Det er ledig 1-årig overlegevikariat med mulighet for forlengelse, ved Nyfødtintensiv avdelingen, OUS, Rikshospitalet. Oppstart snarest.

Nyfødtintensivavdelingen ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS består av to seksjoner med til sammen 47 senger, henholdsvis 20 senger (hvorav 10 er intensivsenger) ved Rikshospitalet og 27 senger (hvorav 7 er intensivsenger) ved Ullevål. Den som blir ansatt vil primært ha arbeidssted ved Rikshospitalet.

Nyfødtintensivavdelingen ved OUS har regionsansvar for ca 54 % av alle nyfødte i Norge. Ved Rikshospitalet er det ca 2800 fødsler årlig og fødepopulasjonen er høyselektert. Det er årlig ca 650 innleggelser, hvorav 400 fra egen fødeavdeling. Ullevål har lokalsykehusansvar for ca. 7000 fødsler, og avdelingen har regionsykehusansvar for Helse Sør- Øst. Det er årlig ca 700 innleggelser og 8.000 liggedøgn.

Seksjonen ved Rikshospitalet gir behandlingstilbud til alle nyfødte inklusive ekstremt for tidlig fødte og kritisk syke terminfødte barn. Seksjonen har landsfunksjon for pre- og postoperativ behandling av barn med medfødt hjertefeil. I tillegg har seksjonen delt landsfunksjon for barn med uklare kjønnskarakteristika. Premature barn inntil uke 35 med kirurgiske tilstander blir også behandlet ved seksjonen.

Seksjonen på Ullevål driver generell og høyintensiv nyfødtmedisin og har tilbud til alle premature og nyfødte med infeksjoner, abstinens og asfyxi. Seksjonen behandler 65–70 nyfødte med svangerskapsalder under 30 uker.

Vaktordningen er for tiden 11-delt, med tilstedeplikt inkludert dagarbeid helg. 

Arbeidstakere som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht. helsepersonelloven § 20a. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via knappen «Søk på stillingen». Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i avdelingens daglige drift i henhold til ovenstående, og den til enhver tid gjeldende vaktordning. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon, må kunne dokumentere høy kompetanse innen nyfødtmedisin.
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Forskningserfaring vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig med doktorgrad.
 • Interesse for forskning og forskningsaktivitet vil bli vektlagt.
 • For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet.
 • Ved ansettelse vil evne til samarbeid i team bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass preget av høyt tempo og store faglige utfordringer.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- fritids- og ulykkesforsikring.
 • OUS er en IA bedrift.