Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Er du indremedisiner med interesse for intensivmedisin?

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand har ledig stilling som overlege tilknyttet medisinske pasienter ved intensivavdelingen. Som medisinsk overlege ved intensiv vil du jobbe sammen med anestesilege/intensivlege og tett på medisinske grenspesialister. Du vil ha hovedansvar for oppfølgingen fra medisinsk side, mens relevante grenspesialister gjør tilsyn ved behov.

Medisinsk avdeling har, i tillegg til pasienter på intensiv, en intermediærenhet med 8 senger. Denne bemannes fra kardiologisk seksjon. Det er ønskelig å knytte stillingen som overlege på intensiv opp til aksen akuttmedisin, intensiv, intermediær, men tilknytning til annen grenspesialitet kan vurderes dersom søker har spesiell kompetanse.

Tiltredelse 01.10.22 eller etter avtale.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand tilbyr fullt utdanningsløp i indremedisin. Det er ansatt spesialister i alle grenspesialiteter. Det er egen kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan, sistnevnte med plan for utvidelse til 14-delt. Avdelingen har høyt tempo, godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Er spesialist i indremedisin med eller uten grenspesialitet, erfaren LiS kan også søke.

Personlige egenskaper:

 • Har interesse for intensivmedisin
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har bred indremedisinsk kompetanse
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø
 • En avdeling som har ansatt grenspesialister i alle grener
 • Mulighet for videreutvikling av kompetanse innen akutt og intensivmedisin
 • Lønn etter gjeldende avtale
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning må påberegnes.
 • Vi håper du vil bli vår kollega.