Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Overlege

Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse.
Seksjonen har øyeblikkelig-hjelp-rus plasser og derfor inntak av pasienter 24/.7 Det tilbys abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, kontaktetablering og videreformidling i primærhelsetjenesten og til annen spesialisthelsetjeneste.

Vi behandler pasienter med ulike typer av avhengighet; alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Det er individuelle forskjeller i behandlingstid, gjennomsnitt er nå 10 dager.
Seksjonen gir behandlingstilbud til pasienter innlagt ihl HOL §10.2. Seksjonen gir også avrusningstilbud til pasienter på §10-3 og §10.4

Seksjonen har et tett samarbeid med psykiatriske, somatiske og TSB poliklinikker ved Sykehuset Telemark. Vi jobber også tett opp mot andre relevante samarbeidspartnere som 1.linjen, andre helseforetak og TSB institusjoner. Vi er tverrfaglig sammensatt med bl.a psykiater/psykolog/LIS og ansatte med 3.årig høyskoleutdanning.

Vi rekrutterer nå psykiater eller spesialist i rus og avhengighetsmedisin som ønsker å være med å utvikle vårt tilbud ved STHF. LIS med et år igjen av sitt spesialiseringsløp i rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri er også velkommen til å søke.

Arbeidsoppgaver
 • Inntak av nye pasienter
 • Utredning og behandlingsansvar for inneliggende pasienter
 • Veiledning og oppfølging av LIS
 • Være pådriver for kvalitetsforbedring og fagutvikling
 • Samarbeid med ande relevante avdelinger og samarbeidspartnere
 • Deltagelse i vurderingsteam for TSB kan være aktuelt
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller spesialist i voksenpsykiatri
 • Erfaring i arbeid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Må beherske norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Vi søker overlege med trygghet i legerollen
 • Interesse for utvikling av fagområdet rus- og avhengighetsmedisin
 • Evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner med samarbeidspartnere, pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Tjenesteplan med eventuell deltagelse i bakvaktsordning for søker med spesialitet i psykiatri
 • Tilrettelegge for spesialistutdanning i rus og avhengighetsmedisin
 • Gode muligheter til å påvirke et behandlingsfelt i vekst og utvikling
 • Personlig utvikling gjennom kurs, etter- og videreutdanning.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Behjelpelig med barnehageplass og bolig etter søknad
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP