Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Operasjonssykepleier

Offentlig forvaltning

Operasjonsavdelingen Moss

100 % vikariat  
Anestesi, operasjon og postop Moss har ledig vikariat som operasjonssykepleier.

Er du klar for nye utfordringer?

Operasjonsavdelingen Moss består av to seksjoner, Anestesi, operasjon og postop (AOP) og Dagkirurgen. Vi har et godt samarbeid på tvers av seksjonene. AOP har stor og variert aktivitet innenfor fagområdene gastro-, endo-, uro-, plastikk- og ortopedisk protesekirurgi. Vi behandler både dagkirurgiske og inneliggende pasienter. Vår seksjon består av ca. 50 medarbeidere fordelt på anestesi, operasjon og postoperativ. Seksjonen vår er preget av godt arbeidsmiljø og rom for personlig og faglig utvikling.  

Avdelingens motto i møte med pasientene er "Vi er her for deg."    

Arbeidsoppgaver:

 • Vi har stor variasjon i pasientgruppene og fagområdene -  gastro-, endo-, uro-, plastikk- og ortopedisk protesekirurgi
 • Vi opplever at vi har høy faglig kompetanse og fokus på pasientsikkerhet
 • Vi har effektiv logistikk og samarbeider tett med resten av teamet for gode pasientforløp 

Kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Norsk autorisasjon

Personlige egenskaper:

 • Kreativ, initiativrik og løsningsorientert
 • Fleksibel og godt humør   
 • Faglig dyktig med fokus på pasientbehandling og service
 • Har evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Kunne arbeide selvstendig innenfor gitte rammer   
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, andre samarbeidspartnere og øvrige kollegaer 
 • Personlig egnethet i forhold til stillingen vil bli tillagt stor vekt 

Vi tilbyr:

 • Et godt fellesskap med mye humor og god takhøyde
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med mange flotte kollegaer
 • Garanti for 4 uker sammenhengende sommerferie i perioden ukene 27-32
 • Dagarbeid med fri hver helg og alle høytider
 • 8 fagdager i løpet av året
 • Muligheter for kurs og faglig oppdatering
 • Garantert parkering – kort avstand til avdelingen
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.