Detaljer


Operasjonssykepleier

Vi har ledig 1 100% vikariat ut året med mulighet for forlengelse. Tiltredelse umiddelbart eller etter avtale. Dagstilling mandag - fredag. Eventuelt turnus med hjemmevakter ved ledig linje og etter en viss fartstid i avdelingen.

Kort om oss: Operasjonsavdelingen holder til i eget bygg sammen med resten av Øyeavdelingen på Ullevål. Vi har 6 operasjonsstuer og stor variasjon i pasientgrunnlag og kirurgi. Enheten har døgnberedskap (hjemmevakter med utrykning) men også rene dagstillinger. Vi har "eget" anestesipersonell med noen faste og noen rullerende.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Jf.helsepersonelloven §20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse. Dokumenter knyttet til utdanning skannes inn som et vedlegg til søknaden. Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.

Arbeidsoppgaver
 • Operasjonssykepleie til pasienter med ulike kirurgitrengende øyelidelser, voksne og barn
 • Avansert intraokulær mikrokirurgi på netthinne og i øyets fremre del
 • Rekonstruksjonskirurgi øyehule/bløtdeler
 • Bredt fagfelt og mange prosedyrer
 • Veiledning av studenter i videreutdanning operasjonssykepleie
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
Personlige egenskaper
 • Jobber godt både selvstendig og i team
 • Kommuniserer godt med både pasient og kolleger
 • Er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Har fokus på pasient og pasientsikkerhet
Vi tilbyr
 • Dagstilling med arbeidstid ukedager kl. 0730-1530 etter oppsatt plan
 • Fri hver tredje fredag eller annen dag etter avtale
 • Arbeidstid kan tilrettelegges noe
 • Redusert arbeidstid kan imøtekommes
 • Fri alle helger og hellig-/høytidsdager ved dagstilling
 • Ev mulighet for overgang til attraktiv turnus med hjemmevakter ved ledig turnuslinje
 • Lønn etter avtale